Новости

Одновременное формирование налогового кредита частично по кассовому методу, а частично — по методу первого из событий: как заполнить таблицу 2 приложения 5 декларации по НДС?

19.02.2020 / 17:30

На запитання, який порядок заповнення таблиці 2 додатка 5 до податкової декларації з ПДВ, у разі одночасного формування податкового кредиту частково по касовому методу обліку за п. 187.10 ст. 187 ПКУ та/або згідно з п. 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ та за подією, що сталася раніше, ДПС України надано таку відповідь.

За пп. 5 п. 10 розділу ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21 додатками до декларації є, зокрема, розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5) (далі — додаток 5).

При цьому таблиця 2 додатка 5 передбачає розшифровку в розрізі контрагентів операцій з придбання товарів/послуг з ПДВ, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %, та у рядку «Усього за звітний період, у тому числі:» зазначаються показники з рядка «усього за касовим методом відповідно до п. 187.10 ст. 187 ПКУ».

Разом з цим відповідно до п. 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ тимчасово —  до 01.01.2022 р. —  платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом.

Отже, у складі таблиці 2 додатка 5 також відображаються суми ПДВ, які формують податковий кредит платника відповідно до п. 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ.

При цьому в графі 4 таблиці 2 додатка 5 проставляється позначка «+» лише у випадку, якщо суми податку включаються до складу податкового кредиту за касовим методом відповідно до п. 187.10 ст. 187 ПКУ.

Тобто в рядку «усього за касовим методом відповідно до п. 187.10 ст. 187 ПКУ» таблиці 2 додатка 5 зазначаються обсяги постачання та суми ПДВ, які включаються до складу податкового кредиту за касовим методом, лише відповідно до п. 187.10 ст. 187 ПКУ.

Якщо сума ПДВ, зазначена у податковій накладній, включається платником податку до податкового кредиту частково за касовим методом відповідно до п. 187.10 ст. 187 ПКУ, частково за касовим методом відповідно до п. 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, і частково за правилом «першої події», то в таблиці 2 додатка 5 суми ПДВ зазначаються в окремих рядках. Залежно від періоду сплати така податкова накладна може бути включена до складу податкового кредиту та, відповідно, до таблиці 2 додатка 5 кілька разів у різних податкових періодах виходячи з суми ПДВ, що включається до складу податкового кредиту.

ЗІР, категорія 101.23

«Горячие линии»

Дата: 9 апреля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42