Новости

НДС: до 1 января 2023 года действует льгота для должника или поручителя, которые погашают задолженность перед кредиторами

21.02.2020 / 11:40

Податківці повідомляють про окремі зміни у зв’язку із набранням чинності Закону України від 20.12 2019 р. № 425 «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу» (далі — Закон № 425), які відбулися у частині оподаткування податком на додану вартість (далі  — ПДВ).

До 01.01.2023 р. продовжено дію пільгового режиму оподаткування ПДВ для операцій платників податку — боржника або поручителя (майнового поручителя-заставодавця, іпотекодавця) з постачання товарів для цілей погашення заборгованості боржника перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, підписаного згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно із законодавством, що регулює відносини з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації. Під час здійснення операцій з постачання товарів, що звільняються від оподаткування ПДВ згідно із цим пунктом, платники податку — боржник або поручитель (майновий поручитель-заставодавець, іпотекодавець) не застосовують норми п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 розділу V Податкового кодексу України (далі — ПКУ) щодо нарахування податкових зобов'язань або коригування раніше нарахованих податкових зобов'язань та сум податку, віднесених до податкового кредиту у зв'язку з таким постачанням (п.46 підрозділу 2 розділу XX ПКУ).

При цьому  порівняно з попередньою редакцією п. 46 підрозділу 2 розділу XX ПКУ дія такого пільгового режиму оподаткування ПДВ, починаючи з дати набрання  чинності Законом № 425, а саме з 29.12.2019 р., окрім операцій, визначених у вказаному пункті ПКУ, що здійснюються платником податку — боржником, поширюється також і на аналогічні операції, здійснювані платником податку-поручителем (майновим поручителем-заставодавцем, іпотекодавцем).

Умови та порядок відновлення платоспроможності боржника — юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи, встановлено Кодексом України з процедур банкрутства від 18.10.2018 р. № 2597.

Умови та порядок проведення процедури добровільної фінансової реструктуризації боржника із вжиттям відповідних заходів визначено Законом України від 14.06.2016 р. № 1414 «Про фінансову реструктуризацію».

Термін «майновий поручитель» визначено у Законі України від 05.06.2003 р. № 898 «Про іпотеку» (далі — Закон № 898). Майновий поручитель — це особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов'язання іншої особи-боржника (ст. 1 Закону № 898).

Крім того, починаючи з 29.12.2019 р., запроваджено режим звільнення від оподаткування ПДВ для операцій банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження в інший спосіб) товарів, що були отримані ними від боржників, поручителів (майнових поручителів-заставодавців, іпотекодавців) за операціями з постачання товарів, що звільнені від оподатковування згідно з абзацом І п. 46 підрозділу 2 розділу XX ПКУ. Звільнення від оподаткування ПДВ операцій банків та інших фінансових установ стосується тієї частини вартості товарів, за якою вони були набуті у власність у рахунок погашення зобов'язань за договором кредиту (позики).

У разі постачання (продажу, відчуження в інший спосіб) банками та іншими фінансовими установами товарів, отриманих ними в результаті операцій, звільнених від оподаткування на підставі п. 46 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання таких товарів. Ціна придбання визначається як вартість товарів, за якою такі товари були отримані банками та іншими фінансовими установами.

За матеріалами ГУ ДПС у Миколаївській області