Новости

В хозяйственное ведение получены основные средства: что с налогом на прибыль и НДС?

02.03.2020 / 14:20

Відповідно до ст. 136 Господарського кодексу України «господарське відання» — це речове право суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за цим власником, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Отримані в господарське відання основні засоби обліковуються як безкоштовно отримані.

Слід зазначити, що при нарахуванні амортизації необоротних активів згідно зі ст. 138 Податкового Кодексу України (далі -— ПКУ) виникають різниці для коригування фінансового результату до оподаткування.

Так, з урахуванням положень пп. 138.3.2 ст. 138 ПКУ податковій амортизації підлягають основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Отже, якщо платник податку на прибуток використовує отримані основні засоби у власній господарській діяльності з метою отримання доходів, то такий платник:

- збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації основних засобів, отриманих платником податку у господарське відання, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності;

- зменшує на суму розрахованої амортизації цих основних засобів відповідно до п. 138.3 ст. 138 ПКУ.

Витрати на проведення поліпшення основних засобів платником податку на прибуток відображаються в податковому обліку так само, як і в бухгалтерському обліку.

При цьому слід зазначити, що на період проведення консервації, капітального ремонту, реконструкції та іншого поліпшення виробничих основних засобів у податковому обліку амортизація таких основних засобів не нараховується.

У разі якщо такі основні засоби перестають використовуватись в господарській діяльності, то для цілей податкового обліку вони вважаються невиробничими. В такому випадку податкова амортизація не даний об’єкт не нараховується, а фінансовий результат збільшується на суму витрат на поліпшення основних засобів, суми яких були включені до витрат такого звітного періоду (п. 138.2 ст. 138 ПКУ).

Питання оподаткування ПДВ, пов'язані із передачею основних засобів згідно з договором господарського відання і здійсненням їх поліпшення, встановлені розділом V ПКУ.

Згідно з пп. «а» і «б» п. 185.1 ст. 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 розділу V Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі.

Якщо поліпшення основних засобів, переданих платнику згідно з договором господарського відання, здійснюєтеся без компенсації понесених ним витрат на поліпшення основних засобів, то при поверненні таких основних засобів їх власнику таке поліпшення розцінюватиметься як безоплатно надана послуга. Оскільки безоплатно надана послуга є поставкою (пп. 14.1.191 ст. 14 розділу I ПКУ), то така операція підлягає оподаткуванню ПДВ за ставкою 20 відсотків, виходячи із бази оподаткування, встановленої п. 188.1 ст. 188 розділу V ПКУ.

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42