Новости

MONITORING: еженедельный тематический обзор

28.04.2020 / 10:18

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Єфімов Сергій

Роз’яснення Офісу ВПП ДПС від 22.04.2020

Офіс ВПП ДПС нагадав, що постачання комісіонером послуг, пов'язаних з виконанням договору комісії, є об'єктом оподаткування ПДВ, якщо їх місце постачання розташоване на митній території України.

Тому, на дату першої події відповідно до п. 187.1 ст. 187 ПКУ комісіонер має нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до ст. 188  ПКУ (тобто з повної вартості наданих комітентом послуг та вартості своєї комісійній винагороди), та скласти і зареєструвати в ЄРПН відповідну податкову накладну.

Роз’яснення ГУ ДПС у Запорізькій області від 17.04.2020

ГУ ДПС у Запорізькій області роз’яснили, що податковий кредит виникає як у платника ПДВ при отриманні основних засобів у якості внеску до статутного фонду, так і у засновника – платника ПДВ, якщо йому будуть поверненні основні засоби у разі виходу зі складу засновників.

ГАЛУЗІ ТА СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРЕВІРКИ, КОНТРОЛЬ, ШТРАФИ

Менчак Ілля

Закон України від 06.12.2019 № 361-IX

З 28 квітня 2020 року в Україні діятимуть нові правила боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зміни внесено Законом України від 06.12.2019 року №361- ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Закон передбачає:

 • перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик - орієнтованого підходу, де враховуються критерії ризику, які пов’язані з його клієнтами, географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, видом товарів та послуг, що клієнт отримує від суб’єкта первинного фінансового моніторингу, способом надання (отримання) послуг;

 • розмежування фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу на порогові фінансові операції, які мають обмеження в сумі, та на підозрілі фінансові операції (діяльність), щодо яких виникає підозра (підстави для підозри) про їх зв'язок з злочинною діяльністю або фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення;

 • збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій (з 17 до 4);

 • перехід до застосування кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;

 • можливість використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб’єктом первинного фінансового моніторингу;

 • створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення;

 • скорочення затрат банків та фінансових установ на звітування про фінансові операції завдяки можливості автоматизації процесу надання інформатизації та зменшення періодичності інформування;

 • удосконалену процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи.

Ковпаківський районний суд м. Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину жінку, яка порушила правила самоізоляції та наклав штраф у розмірі 17 000 грн.

Жінка, перебуваючи на самоізоляції і будучи особою, яка після повернення з іншої країни, Російської Федерації, підписала інформовану згоду на карантин, покинула межі карантину самоізоляції, які були вказані у згоді, чим порушила вимоги п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року та Постанови головного державного санітарного лікаря України від 21.03.2020 року. У судовому засіданні вона свою вину визнала повністю.

Врахувавши характер вчиненого правопорушення, особу порушниці, ступінь її вини, майновий стан та обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, суддя прийшла до висновку про необхідність накладення адміністративного стягнення у виді штрафу.

Згідно постанови суду (справа № 592/4884/20) на жінку накладено штраф у сумі 17 тис. грн та судовий збір – 420,40 грн.

Закон України від 06.12.2019 № 361-IX

З 28 квітня 2020 року вступить в силу Закон України від 06.12.2019 року №361- ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

     Тепер, відповідно до ч. 2 ст. 6 згаданого Закону, суб’єктами первинного фінансового моніторингу є, зокрема:

 • суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;

 • адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;

 • нотаріуси;

 • суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги.

Відповідно до ч. 5 ст. 32 Закону, до суб'єкта первинного фінансового моніторингу можуть бути застосовані штрафи у таких розмірах, зокрема:

 • за порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних з ними, у випадках, передбачених законодавством, - до 12 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 • за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством, - у розмірі до 20 тис. НМДГ;

 • за перешкоджання суб'єкту державного фінансового моніторингу у здійсненні ним нагляду у сфері запобігання та протидії, у тому числі за недопуск до проведення перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, створення перешкод у її проведенні та/або неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі зазначені в них відомості, на запит суб'єкта державного фінансового моніторингу, необхідних для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії відповідно до цього Закону, - у розмірі до 20 тис. НМДГ;

 • за невиконання вимог про усунення виявлених порушень та/або про вжиття заходів для усунення причин, що сприяли їх вчиненню, а також невжиття заходів з усунення виявлених за результатами перевірки недоліків щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу - у розмірі до 100 тис. НМДГ;

 • за невиявлення, несвоєчасне виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та порушення порядку їх реєстрації - у розмірі до 20 тис. НМДГ.

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

Костенко Марина

Інформація на веб-сайті НБУ

НБУ підготував для банків ґрунтовні зміни щодо підходів проведення дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів: незабаром для відкриття рахунку в новому банку візит у банківське відділення або особиста зустріч з агентом банку стане зайвим кроком.

Оскільки разом із набуттям чинності ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» з 28 квітня 2020 року здійснення банками ідентифікації та верифікації не вимагатиме особистої присутності клієнта, Національний банк розробив із залученням учасників фінансових ринків нові інструменти і способи віддаленої ідентифікації залежно від обраної моделі та каналів залучення клієнтської бази.

Лист НБУ від 13.04.2020 № 25-0006/18603

НБУ роз'яснює новий порядок ідентифікації клієнтів під час переказу коштів.

Нові вимоги запроваджуються у зв’язку з набуттям чинності ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Законом передбачені такі дві основні вимоги:

 • здійснити ідентифікацію та верифікацію платника;

 • супроводити переказ коштів необхідним переліком даних щодо платника та отримувача.

Оновлені вимоги Закону не поширюються на:

 • сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);

 •  сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;

 • перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);

 • всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;

 • зняття коштів з власного рахунку.

Інформація на веб-сайті Офісу великих платників податків ДПС

З 28 квітня 2020 року в Україні діятимуть нові правила боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, зміни внесено Законом України від 06.12.2019 року №361- ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Закон передбачає:

 • перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик - орієнтованого підходу.

 • збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій (з 17 до 4);

 • удосконалену процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи тощо.

Також з 28.04.2020 р. зовнішньоекономічні операції у розмірі до 400 тис грн. не підлягають валютному контролю.

ФІНАНСОВИЙ ПОСЛУГИ

Костенко Марина

Постанова НБУ від 23.04.2020 № 289-рш

Нацбанк знизив облікову ставку до 8% з 24 квітня.

Відзначається, що інфляція в 2020 році залишиться в цільовому діапазоні 5% +/- 1 в.п.  Як і раніше, Нацбанк очікує зниження облікової ставки до 7% до кінця цього року.

Облікова ставка на рівні 10% річних була знижена з 13 березня 2020.

ОБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН

НЕРУХОМІСТЬ

Висіцька Ірина

Закон України від 13.04.2020 № 553-IX

Законом, зокрема, викладено в новій редакції п. 14 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України, згідно із яким на час дії обмежувальних карантинних заходів, запроваджених КМУ з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), обставинами, за які наймач (орендар) не відповідає відповідно до ч. 2 ст. 286 ГКУ, ч. 4 та ч. 6 ст. 762 ЦКУ, також є заходи, запроваджені суб’єктами владних повноважень, якими забороняються певні види господарської діяльності з використанням орендованого майна, або заходи, якими забороняється доступ до такого майна третіх осіб. Це означає, що вказані «карантинні» заходи можуть бути обставиною зменшення або звільнення орендаря від сплати орендної плати.

Постанова КМУ від 15.04.2020 № 288

Уряд оновив Порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність держреєстратора, суб’єктів держреєстрації, терорганів Мін’юсту. Так, розгляд скарг колегіально під час карантину проводиться з урахуванням обмежень, встановлених відповідним рішенням КМУ.

У разі скасування судом рішення Мін’юсту за результатами розгляду скарги у сфері держреєстрації Мін’юст забезпечує повторний розгляд такої скарги. У разі скасування судом рішення Мін’юсту про задоволення скарги Мін’юст не пізніше наступного робочого дня з дня надходження судового рішення також забезпечує внесення відповідних відомостей до реєстрів відповідно до закону.

Лист Мін’юсту від 10.04.2020 № 80/8.4.1/32-20

Держреєстратор під час проведення реєстраційних дій у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно має встановити, чи допускає зміст зареєстрованих речових прав чи обтяжень таких прав можливість існування фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав, що відбулися у результаті вчинення правочинів, з дій чи рішень певних суб’єктів, і, як наслідок, визнання таких фактів від імені держави. Так, арешт в усіх випадках буде підставою для відмови в держреєстрації прав, що набуватимуться з правочинів, за якими власник майна здійснює свої правомочності з користування чи розпорядження своїм майном, зокрема договорів купівлі-продажу, оренди, у разі передачі майна до статутного капіталу юридичної особи тощо. Водночас, коли власник не розпоряджається майном, як, наприклад, у разі припинення іпотеки у зв’язку з повним виконанням зобов’язання, припинення оренди у зв'язку з припиненням дії договору оренди тощо, такі реєстраційні дії проводяться безперешкодно.

Запитання – відповідь, розміщені на ЗІР в категорії 107.01.04

ФОП – платник єдиного податку 2-ої групи, що обрав вид господарської діяльності «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна», не має права надавати в оренду нерухомість юридичній особі як фізична особа.

ЗЕМЛЯ

Висіцька Ірина

Повідомлення ГУ ДПС у Київській області від 15.04.2020

Юрособи - платники єдиного податку не сплачують земельний податок за земельні ділянки, які належать їм на праві власності або постійного користування та використовують для господарської діяльності. При цьому вони не отримують податкові пільги щодо сплати земельного податку, тому їм не потрібно за такі земельні ділянки подавати до контролюючих органів податкові декларації з плати за землю із заповненням графи «Пільги».

Постанова ВС від 23.04.2020 у справі № 569/14686/16-а

У разі звернення декількох осіб з клопотаннями про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення однієї і тієї ж самої земельної ділянки у власність або в користування, Міськрада не може відмовити у наданні такого дозволу жодній з цих осіб, якщо ними дотримані усі передбачені ст. 118 ЗКУ вимоги стосовно оформлення таких клопотань та комплектності доданих до них документів. У такому випадку прийняті радою рішення, вчинені нею дії або бездіяльність не породжує взаємного впливу на права цих осіб. Своєю чергою, надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а так само розробка такого проекту не покладає на місцеву раду обов’язку (не є підставою для виникнення зобов’язання перед особою, яка розробила проект землеустрою) щодо надання цієї земельної ділянки у власність чи користування.

Постанова ВС від 15.04.2020 у справі № 178/982/18

Складаючи заповіт, мати заповідала позивачу все належне їй майно. Відтак, до спадкової маси входить й право на земельну частку (пай), яке мати набула, приймаючи спадщину після смерті свого чоловіка відповідно до п. 1 ст. 549 ЦК УРСР 1963 року (фактично вступивши у володіння майном). Тож позовні вимоги про визнання за позивачем права власності на земельну частку (пай)в порядку спадкування за заповітом підлягають задоволенню.

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Брожко Наталія

Новина Мінекономрозвитку від 22.04.2020

22 квітня, на черговому засіданні Уряду прийнято Постанову, яка врегульовує розмір плати, порядок здійснення плати за скаргу до АМКУ та її повернення суб’єкту оскарження.

Так, затверджено диференційований розмір плати за подання скарги в залежності від очікуваної вартості закупівлі з обмеженим мінімальним та максимальним розмірами:

 • у разі оскарження умов тендерної документації, вартість скарги дорівнюватиме 0,3 % від очікуваної вартості закупівлі, при цьому мінімальна вартість становитиме 2 тис. грн, а максимальна - 85 тис. грн;

 • у разі оскарження рішень замовника вартість скарги дорівнюватиме 0,6% від очікуваної вартості закупівлі, при цьому мінімальна вартість скарги становитиме 3 тис. грн, а максимальна - 170 тис. грн.

ПРАЦЯ

Брожко Наталія

Новина Держпраці від 23.04.2020

Надано роз’яснення про відпустку без збереження заробітної плати у зв’язку з карантином у дитини.