Новости

СОVID-19: представляем уточняющую декларацию по плате за землю за март 2020 года правильно

29.04.2020 / 10:50

Офіс великих платників податків ДПС звертає увагу, на які зміни при поданні уточнюючої декларації для зменшення податкового зобов’язання з плати за землю слід звернути увагу великим платникам податків.

Відповідно до Закону від 29.03.2020 р. № 540-ІХ не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності), що перебувають у власності та користуванні, у тому числі на умовах оренди юридичних осіб, та використовуються ними у господарській діяльності.

Платники земельного податку, які відповідно до п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу України подали податкову декларацію з плати за землю, мають право подати уточнюючу Декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання зі сплати земельного податку за звітний податковий період березень 2020 року.

Слід звернути увагу, що у разі подання уточнюючої Декларації для відображення зменшення податкового зобов’язання з земельного податку за березень 2020 року, показники колонок 1–13 розділу І «Розрахунок суми земельного податку» уточнюючої Декларації мають відповідати даним раніше поданої Декларації за 2020 рік.

При цьому у колонках 14 – 17 уточнюючої Декларації необхідно зазначити:

- у колонці 14 «код пільги» –  18010593, згідно із довідником № 98/2 інших податкових пільг станом на 02.04.2020, затверджених ДПС;

- у колонці 15 «розмір пільги» – 100;

- у колонці 16 «сума пільги»  – сума податкового зобов’язання із сплати земельного податку за податковий період березень 2020 року, яка була відображена в Декларації за 2020 рік.

- у колонці 17 «Річна сума земельного податку (до сплати)» – різниця між колонками 13 та 16 (к.13 – к.16).

У разі подання уточнюючої Декларації для відображення зменшення податкового зобов’язання з орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності за березень 2020 року показники колонок 1 – 11 розділу II «Розрахунок суми орендної плати» уточнюючої Декларації мають відповідати даним раніше поданої Декларації за 2020 рік, а у колонці 12 «Річна сума орендної плати» – відображається річна сума орендної плати за земельні ділянки за податковий період березень 2020 року, яка була задекларована в Декларації за 2020 рік.

При цьому код пільги 18010593 (щодо орендної плати за земельні ділянки за березень 2020 року) в уточнюючій Декларації з позначкою «Орендна плата» не зазначається.