Новости

Финансовый лизинг: преференции в налогообложении НДС при возврате

14.05.2020 / 16:00

ГУ ДПС у м. Києві нагадала, що з 29.12.2019 р. набрав чинності Закон України від 20.12.2019 року № 425-IX яким врегульовано питання, пов’язані з особливостями оподаткування з повернення об’єктів фінансового лізингу, зокрема:

продовжено до 01.01.2023 р. тимчасову норму, встановлену п. 46 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання боржником товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами в процесі проведення процедури фінансової реструктуризації, а також поширено таке звільнення на операції з постачання товарів поручителем (майновим поручителем - заставодавцем, іпотекодавцем);

запроваджено до 01.01.2023 р. режим звільнення від оподаткування ПДВ для операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження в інший спосіб) товарів, що були отримані ними від боржників, поручителів (майнових поручителів - заставодавців, іпотекодавців) за операціями з постачання товарів, що звільнені від оподаткування згідно з пунктом 46 підрозділу 2 розділу XX ПКУ. Звільнення від оподаткування операцій банків та інших фінансових установ стосується тієї частини вартості товарів, за якою вони були набуті у власність у рахунок погашення зобов'язань за договором кредиту (позики);

- змінено редакцію п. 189.5 ст. 189 розділу V ПКУ, якою уточнено правила визначення бази оподаткування ПДВ за операціями з постачання товарів, які були повернуті лізингоодержувачем лізингодавцю за договором фінансового лізингу, у зв'язку з його невиконанням чи неналежним виконанням.

Згідно з новою редакцією п. 189.5 ст. 189 ПКУ, при постачанні товарів, які були повернуті лізингоотримувачем лізингодавцю за договором фінансового лізингу, у зв’язку з його невиконанням чи неналежним виконанням (в тому числі повернуті на підставі виконавчого напису нотаріуса), та при цьому лізингодавцем за операцією з повернення таких товарів до складу податкового кредиту не включалися суми податку, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання таких товарів.

Також уточнено, що ціна придбання визначається як вартість товарів, за якою такі товари були повернуті лізингодавцю, а саме як первісна вартість товарів (об'єкта фінансового лізингу) за вирахуванням сплачених лізингових платежів у частині компенсації вартості об'єкта фінансового лізингу. У разі придбання товарів у платника податку, ціна придбання визначається з урахуванням податку на додану вартість.

При цьому, якщо за товарами, база оподаткування при постачанні яких визначалася як позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання, в майбутніх податкових періодах суми податку за операцією з повернення таких товарів були включені до складу податкового кредиту лізингодавця, застосовуються положення п. 198.5 ст. 198 розділу V ПКУ.

Звертаємо увагу, що до внесення вказаних змін, норми п. 189.5 ст. 189 ПКУ встановлювали особливості визначення бази оподаткування ПДВ виключно для випадків постачання товарів за договорами фінансового лізингу, які були повернуті у зв'язку з невиконанням умов такого договору лізингоодержувачем, не зареєстрованим як платник податку.

Крім цього, Законом №425 продовжено до 01.01.2023 р. норму, встановлену  п. 39 підрозділу 4 розділу XX ПКУ, щодо можливості коригування платником податку на прибуток фінансового результату до оподаткування на різниці щодо фінансової реструктуризації.