Новости

Право платника податків на віднесення витрат на відрядження до витрат не залежить від будь-яких граничних норм

18.05.2020 / 11:50

Верховний Суд враховує, що ПКУ з 01.01.2015 р. не містить визначення «витрат» і, як наслідок, умов віднесення до них теж. Формування витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування за звітний податковий період, починаючи з вказаного періоду, здійснюється виходячи з НПБО або МСФЗ.

При цьому для віднесення відповідних сум до складу витрат з 01.01.2015 р. стає необов’язковим зв’язок відповідних витрат із господарською діяльністю платника податків. Однак відповідні суми мають підтверджуватись належним чином оформленими первинними документами, оскільки таке підтвердження передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та підзаконними нормативними документами.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания