Новости

НДФЛ: когда студент имеет право на повышенную налоговую социальную льготу?

19.05.2020 / 16:30
НДФЛ: когда студент имеет право на повышенную налоговую социальную льготу?

Головне управління ДПС у Київській області інформує: студент, який не отримує дохід у вигляді стипендії або отримує стипендію, яка виплачується не з бюджету, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі 150 % суми пільги. 

Право на застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) залежить від показника граничного доходу для її застосування. Так, ПСП застосовують до доходу (у вигляді зарплати), нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця, якщо розмір такого доходу не перевищує суми, яка дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПКУ).

У 2020 році граничний дохід для застосування ПСП  становить 2 940,0 грн (2 102 грн × 1,4).

Розмір загальної ПСП у 2020 році становить 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 ПКУ) і становить 1 051,0 грн. (2 102 грн × 50 % ).

Підпунктом 169.2.3 ст. 169 ПКУ передбачено, що ПСП не може бути застосована до заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету.
Отже, якщо студент, отримує стипендію з бюджету, то податкова соціальна пільга до заробітної плати такого платника податку не застосовується, але якщо студент не отримує дохід у вигляді стипендії або отримує стипендію, яка виплачується не з бюджету, то він має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі 150 % суми пільги, визначеної згідно пп. 169.1.1 ст. 169 ПКУ, що становить 1 576,50 грн ( 1 051,0 ×150 %).