Новости

ТЦО-нововведения

03.06.2020 / 09:12

Запитання — відповіді

Олексій ЗАДОРОЖНИЙ, начальник Управління вдосконалення методології податку на прибуток підприємств ­Департаменту правової роботи ДПС України, 
та Ірина РОМАНЮК, заступник начальника відділу розгляду звернень

Що з метою ТЦУ вважається господарськими операціями?

Перелік господарських операцій для цілей трансфертного ціноутворення доповнено новим абзацом: операції, в результаті яких обсяг доходу та/або фінансовий результат платника податку зменшується внаслідок повної або часткової, безповоротної або тимчасової передачі функцій разом з матеріальними та/або нематеріальними активами (або без них), вигодами, ризиками та можливостями іншому платнику податку (іншій особі) в тих випадках, коли у взаємовідносинах між непов’язаними особами така передача не здійснювалася б без компенсації, незалежно від того, чи відображені такі операції у бухгалтерському обліку (пп. «е» пп. 39.2.1.4 ст. 39 ПКУ).

Які ризики сторін впливають на умови операції під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції?

З переліку ризиків сторін виключено підприємницькі (комерційні) ризики, пов’язані із здійсненням стратегічного управління, включаючи цінову політику та стратегію виробництва і реалізації товарів (робіт, послуг) (пп. 39.2.2.5 ст. 39 ПКУ).

З урахуванням яких критеріїв здійснюється аналіз ризиків, які беруть на себе сторони контрольованої операції під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операції з умовами неконтрольованих операцій?

Аналіз ризиків, які беруть на себе сторони контрольованої операції під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операції з умовами неконтрольованих операцій, здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

  • визначення та характеристика суттєвих економічних ризиків, які беруть на себе сторони операції на підставі укладених договорів;
  • чи здійснює сторона, яка бере ризик, контроль за створенням ризику та управлінням ним, а також чи має спроможність і повноваження робити це;
  • чи має особа, яка бере ризик, фінансову спроможність понести такий ризик та ресурси, необхідні для покриття такого ризику;
  • визначення фактичної поведінки сторін операції у зв’язку зі здійсненням контролю за суттєвими економічними ризиками, зокрема визначення, яка сторона операції здійснює контроль або вживає заходів для мінімізації таких ризиків, яка сторона отримує негативні наслідки, викликані прийняттям таких ризиків, яка сторона має фінансову спроможність нести такі ризики;
  • визначення з урахуванням попередніх критеріїв, чи відповідає фактична поведінка сторін операції умовам взяття ризиків, передбачених договорами, зокрема: чи виконують сторони операції умови договорів; чи здійснює сторона, яка бере ризик, контроль за ризиком і чи має фінансову спроможність понести такий ризик та/або можливості і ресурси для його покриття (пп. 39.2.2.5 ст. 39 ПКУ).
Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания