Новости

Работы повышенной опасности: когда представляется декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда?

10.07.2020 / 16:30

ГУ Держпраці у Кіровоградській області повідомило, що відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону праці» набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, виконання або експлуатація (застосування) яких може здійснюватися на підставі такої декларації, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (далі – Постанова № 1107).

Що таке декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці?

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства - документ, яким суб'єкт господарювання повідомляє адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

За якою формою подається декларація?

Декларація подається за формою згідно з додатком 8 до Постанови № 1107. При цьому обов’язкове заповнення усіх полів, передбачених формою декларації. Найменування видів робіт підвищеної небезпеки та/або найменування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки повинно відповідати додаткам 6 та 7 Порядку № 1107.

Слід зазначити що Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 207 внесено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Суттєво розширено перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації (27 видів зазначених у додатку 6 до Порядку № 1107) та перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації (13 видів зазначених у додатку 7 до Порядку № 1107).

Який порядок подання декларації?

Декларація за встановленою формою подається роботодавцем...

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания