Новости

Патентное законодательство будут реформировать: что предлагается?

22.07.2020 / 10:50

21.07.2020 р. депутати прийняли Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавча (законопроект № 2259). Метою прийняття проєкту Закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу.

З цією метою проектом Закону пропонується:

  • розширити перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона;
  • передбачити можливість подання заявок в електронній формі;
  • надати право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід;
  • уточнити порядок надання додаткової охорони прав на винаходи;
  • розширити перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі);
  • передбачити можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку («post-grant opposition»)

На міжнародному рівні мета системи правової охорони винаходів та корисних моделей (патентної системи) визначена Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. Так, патентна система призначена для сприяння інноваціям, поширенню і передачі технологій шляхом надання виключного права перешкоджати іншим особам використовувати запатентований винахід без згоди власника патенту, за умови, що власник патенту в повній мірі розкриває суть винаходу для широкої публіки. Для досягнення цієї мети патентний Закон встановлює суворі вимоги, як процедурного, так і матеріально-правового характеру, що забезпечують патентну охорону. Ці вимоги є основою для функціонування патентної системи, так як вони розроблені для того, щоб гарантувати патентну охорону тільки тих винаходів, які «гідні» такої охорони в контексті сприяння інноваціям і задоволення широких громадських інтересів .

Сучасний стан системи правової охорони винаходів та корисних моделей в Україні (патентної системи) характеризується наступними проблемами:

...

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания