Новости

Финотчетность: какие формы отчетности представляют вместе с декларацией плательщики налога на прибыль, ведущие учет по национальным стандартам?

07.08.2020 / 10:00

Які форми фінансової звітності (крім консолідованої фінансової звітності) повинні подаватися платниками податку на прибуток, які складають фінансову звітність за національними стандартами?

Платниками податку на прибуток (крім неприбуткових установ та організацій) разом з відповідною Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) за календарний квартал, півріччя, три квартали подається проміжна фінансова звітність, складена за національними стандартами, яка включає баланс та звіт про фінансові результати. До річної Декларації такі платники подають відповідну річну фінансову звітність, яка включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності (форми №№ 1 – 5).

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания