Новости

Отчитываемся по налогу на прибыль: все ли нюансы вспомнили?

07.08.2020 / 18:20

Офіс великих платників податків ДПС нагадує, що 10 серпня 2020 року настає граничний термін подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) за півріччя, а 19 серпня 2020 pоку  – граничний термін сплати.

При цьому якщо декларацію подано раніше до граничної дати подання, то при самостійному виявленні  неточностей платник може подати декларацію з відміткою «Звітна нова».

Форма декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897 (зі змінами та доповненнями).

Варто пам’ятати, що:

- великі підприємства подають декларацію та додатки до неї в електронній формі (п. 49.4 ст. 49 Податкового Кодексу України (далі  – Кодекс));

- платник податку разом з відповідною декларацією подає квартальну або річну фінансову звітність (п. 46.2 ст. 46 Кодексу). Проте, якщо фінансову звітність за півріччя 2020 року завчасно (не пізніше 25 липня) подано органам держстатистики через автоматизовану систему «Єдине вікно подання електронної звітності», то така звітність зареєстрована і зберігається у центральній базі даних. У такому випадку її можна не подавати повторно до податкових органів;

- 1 січня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.201 р. 8 № 891, якою скасовано обов’язок суб’єктів господарювання складати та подавати окремий звіт про суми податкових пільг. Натомість інформація про пільги повинна відображатись в додатку ПП «Інформація про суми податкових пільг» до податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Звертаємо увагу на зміни у формі декларації:

основну частину декларації доповнено блоком «Податкові зобов’язання, інші штрафні санкції та пені, визначені відповідно до Податкового кодексу України, не пов’язані з виправленням помилок» (рядки 35 – 37);

уточнено редакцію рядка 26 декларації;

внесено зміни до деяких додатків декларації:

додаток ФЗ розділено на графи: П(С)БО та МСФС;

у додатку ПН потрібно зазначати повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що вказані в контракті/договорі;

з таблиці додатка ПН вилучили рядок 12 «Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України»;

додаток ВП доповнено третьою таблицею про наявність поданих до декларації додатків - форм фінансової звітності;

у додатку РІ змінено редакцію окремих рядків та додано рядок 4.1.4.1, він стосується коригування фінансового результату страховика.

І наостанок, не забувайте, що у випадку самостійного виявлення помилок чи неточностей, після граничного терміну подання декларації, платник зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації. Те саме стосується помилок у фінансовій звітності (додаток ФЗ)  – платник має подати разом з уточнюючою декларацією виправлену фінансову звітність.