Новости

Предоставление безвозвратной финпомощи резиденту: применяется ли разумная экономическая причина к такой операции?

11.08.2020 / 09:45

ДПС України на запитання платника, чи передбачено застосування ознаки розумної економічної причини (ділової мети) до операцій з надання платником безповоротної фінансової допомоги іншим платникам податку на прибуток на загальних підставах, зазначила, зокрема таке.

За пп. 14.1.231 ст. 14 ПКУ розумна економічна причина (ділова мета) — причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.

Економічний ефект передбачає приріст (збереження) активів платника податків та/або їх вартості, а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.

Застосування ознаки розумної економічної причини (ділової мети) до операцій з надання безповоротної фінансової допомоги суб’єктам господарювання, що є юридичними особами — резидентами ПКУ, не передбачено.

/ІПК від 14.07.2020 р. № 2857/6/99-00-05-05-02-06/ІПК/