Новости

Визнання ППР скасованим нівелює обов’язок зі сплати донарахованих грошових зобов’язань та виключає наявність правових підстав для відображення відповідних грошових зобов’язань в інтегрованій картці

14.08.2020 / 14:55

Верховний Суд визнав, що наявність в інтегрованій картці платника неправомірно обліковуваного податкового боргу дає право конт­ролю­ючим органам застосовувати положення ст. 87 ПКУ — поточна сплата платником податків його самостійно нарахованих податкових зобов’язань зараховується у рахунок сплати податкового боргу.

Отже, в інтегрованій картці платника одночасно погашається податковий борг, який, на думку платника податків, обліковується протиправно, а також виникає новий борг за самостійно нарахованими платником податковими зобов’язаннями, що надалі може призвести до застосування штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату та нарахування пені.

Таким чином, неправомірне відображення в інтегрованій картці платника сум грошових зобов’язань, нарахованих конт­ролю­ючим органом, має безпосередній вплив на господарську діяльність платника у зв’язку із потенційним понесенням ним додаткових витрат.

За таких обставин належним способом захисту, що відновить порушені права товариства, є коригування в інформаційній системі податкових органів даних інтегрованої картки.

Фактично Верховний Суд визнав безпідставні записи в інтегрованій картці порушенням прав платника податків та підтвердив право такого платника на поновлення відповідних прав шляхом коригування відповідних даних (за умови відсутності правових підстав у конт­ролю­ючого органу для здійснення відповідних донарахувань та внесення відповідних даних до інформаційних систем).

Тобто податковий орган необґрунтовано відмовив у внесенні відповідних змін до інтегрованої картки платника податків шляхом виключення з них інформації про наявність грошових зобов’язань з ПДВ.

Податковий орган не врахував, що визнання податкового повідомлення-рішення скасованим, з однієї сторони, нівелює обов’язок платника податків зі сплати донарахованих таким податковим повідомленням-рішенням грошових зобов’язань, а з іншої — виключає наявність правових підстав для відображення відповідних грошових зобов’язань в інтегрованій картці платника. Водночас протиправне відображення грошових зобов’язань в інтегрованій картці платника без належних правових підстав очевидно вказує на порушення прав платника податків та необхідність проведення коригування даних інтегрованої картки платника в цілях поновлення порушених прав.

Таким чином, через відображення в Електронному кабінеті, інтегрованій картці та інших інформаційних системах ДПС інформації про наявність у платника податків грошового зобов’язання (у тому числі нарахування пені) на підставі податкового повідомлення-рішення, що вважається скасованим, порушуються права платника податків. Скасування податкового повідомлення-рішення конт­ролю­ючим органом призводить до його відкликання, а тому підстави для відображення зобов’язань за таким податковим повідомленням-рішенням відсутні.

При цьому Суд акцентує увагу на тому, що повноваження щодо внесення змін до інформаційних систем для цілей розгляду цієї справи за своєю сутністю не є дискреційними повноваженнями*, як помилково вважав податковий орган.

З урахуванням наведеного передумовою виключення з Електронного кабінету, інтегрованої картки та інших інформаційних систем ДПС інформації про наявність у платника податків грошового зобов’язання є встановлення, зокрема, обставин, що вказують про скасування податкового повідомлення-рішення.

/постанова ВС від 01.07.2020 р. у справі № 640/8980/19/

________________
*Під дискреційними повноваженнями слід розуміти повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин (прим. авт.).