Новости

Сверхурочные расходы, недостачи ценностей, производственный брак: влияют ли на финансовый результат?

17.08.2020 / 16:30

ДПС України пояснила, що положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування за такими операціями від списання: понаднормових витрат палива за технічними причинами; виявлених за результатами інвентаризації сум нестач товарно-матеріальних цінностей понад норми, нестач від крадіжок, а також зіпсованих товарно-матеріальних цінностей через неякісні умови зберігання; виробничого браку, який є непридатним для інших виробничих потреб і його неможливо виправити.

Отже, такі операції відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування та, відповідно,  об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Утім якщо відбувається нестача ОЗ та невиробничих НА, то фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ або НА, визначеної відповідно до національних ПБО або МСФЗ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта; на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих ОЗ та/або невиробничих НА, визначеної відповідно до національних ПБО або МСФЗ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта (п. 138.1 ст. 138 ПКУ).

Фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема: на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта (п. 138.2 ст. 138 ПКУ).

/ІПК від 22.07.2020 р. № 2993/ІПК/99-00-05-05-02-06/