Новости

Отчет по ЕСВ: как заполнить, если у плательщика недоимка за период не получения дохода?

20.08.2020 / 09:20
Отчет по ЕСВ: как заполнить, если у плательщика недоимка за период не получения дохода?

Яким чином заповнюються показники граф 3 та 4 таблиці 1 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого ЄВ (Форма № Д5 (річна)) (далі — Звіт) у разі подання такого Звіту відповідно до вимог Закону України від 13.05.2020 р. № 592-IX?

Згідно з нормами п. 5 розділу I Закону України від 13.05.2020 р. № 592-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» (далі — Закон № 592), що набрав чинності 03.06.2020 р., підлягають списанню за заявою платника та у порядку, визначеному Законом України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами і доповненнями (далі — Закон № 2464), несплачені станом на день набрання чинності Законом № 592 з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом, суми недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄВ), зазначеним у пп. 4 (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої ст. 4 Закону № 2464, за період з 01.01.2017 р. до 03.06.2020 р., а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та за умови подання протягом 90 календарних днів з 03.06.2020 р.:

а) фізичними особами — підприємцями (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) — державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи — підприємця заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та до контролюючого органу — звітності відповідно до вимог частини другої ст. 6 Закону № 2464 за період з 01.01.2017 р. до 03.06.2020 р. Зазначена звітність подається платником лише у випадку, якщо вона не була подана раніше;

б) особами, які провадять незалежну професійну діяльність, — до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітності відповідно до вимог частини другої ст. 6 Закону № 2464 за період з 01.01.2017 р. до 03.06.2020 р. Зазначена звітність подається платником лише у випадку, якщо вона не була подана раніше.

Враховуючи викладене, у разі подання Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Форма № Д5 (річна)) до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. № 435 зі змінами та доповненнями (далі — Звіт), відповідно до вимог Закону № 592:

у графі 3 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації/Самостійно визначена сума доходу/Частка розподіленого доходу» таблиці 1 Звіту в рядках у розрізі кожного календарного місяця, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник ЄВ, проставляються прочерки у разі неотримання доходу;

графа 4 «Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини» таблиці 1 Звіту заповнюється згідно з вимогами абзацу другого п. 2 частини першої ст. 7 Закону № 2464.

ЗІР, категорія 201.06