Новости

Ошибка в акцизной накладной по объемам реализованного горючего: как исправить?

20.08.2020 / 10:20

Яким чином виправити помилки у графах 3 та 4 акцизної накладної форм «П» або «С» щодо обсягів реалізованого пального або спирту етилового?

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2019 р. № 262 (далі — Порядок).

Порядок коригування акцизних накладних форм «П» та «С» передбачений розділами V та VI Порядку, відповідно до яких передбачено, зокрема, якщо після реалізації пального/спирту етилового виникає потреба у виправленні помилок, допущених під час складання акцизної накладної форми «П» або «С», показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної форми «П» або «С» та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН).

Коригуються лише показники складених акцизних накладних, усі примірники яких зареєстровано в ЄРАН відповідно до ст. 231 ПКУ (п. 2 розділу V та VI Порядку).

Розрахунок коригування акцизної накладної складає платник податку (філія чи структурний підрозділ платника податку), який реалізує пальне та склав акцизну накладну, показники якої коригуються (п. 3 розділів V та VI Порядку).

Складання розрахунків коригування здійснюється у такій самій кількості примірників, як і кількість примірників акцизної накладної, до якої вони складаються (п. 4 розділів V та VI Порядку).

Відповідно до п. 7 розділів V та VI Порядку, якщо передбачається збільшення обсягів реалізованого пального/спирту етилового або якщо коригування показників не змінює обсягу реалізованого пального/спирту етилового, примірники розрахунку коригування акцизної накладної реєструються в ЄРАН у порядку, передбаченому для акцизних накладних:

  • перший примірник — особою, що реалізує пальне/спирт етиловий;
  • другий — особою — отримувачем пального/спирту етилового (після отримання від особи, що реалізує пальне/спирт етиловий, першого примірника розрахунку коригування акцизної накладної, зареєстрованого в ЄРАН).

Якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального/спирту етилового:

- платник направляє особі — отримувачу пального/спирту етилового перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної;

- особа — отримувач пального/спирту етилового реєструє в ЄРАН перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної (п. 8 розділів V та VI Порядку).

У разі коригування показників граф 3 та 4 акцизної накладної (в яких відображається обсяг реалізованого пального/спирту етилового), крім коригування обсягу пального/спирту етилового на пересувному акцизному складі, у вступній частині розрахунку коригування акцизної накладної проставляється позначка коду виду коригування «4» та заповнюється розділ I розрахунку коригування акцизної накладної, в якому:

- у першому рядку таблиці в повному обсязі сторнується помилково зазначений в акцизній накладній обсяг пального/спирту етилового;

- у наступному рядку таблиці зазначається правильний обсяг пального/спирту етилового.

При цьому з акцизної накладної:

- до граф 2 та 3 першого та наступного рядків розділу І переносяться дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

- до граф 4 та 5 першого рядка розділу І вносяться із відповідним знаком (–) помилкові обсяги пального/спирту етилового, при цьому модуль числового значення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального/спирту етилового, зазначених в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми «П»/«С» та розрахунків коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованих в ЄРАН);

- до граф 4 та 5 наступного рядка розділу І вносяться правильні показники обсягу реалізованого пального/спирту етилового з відповідним знаком (+).

Для здійснення коригування обсягу пального/спирту етилового на пересувному акцизному складі платником складається розрахунок коригування з кодом виду коригування «1» або «2». Розрахунок коригування реєструється особою, у якої на дату складання такого розрахунку коригування згідно з даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового обліковуються обсяги пального, які підлягають коригуванню, а складається особою, що здійснила реалізацію таких обсягів пального. У такому розрахунку коригування заповнюється перший рядок таблиці розділу І, в якому з акцизної накладної переносяться до граф 2, 3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису, а до граф 4, 5 вноситься показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (–), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми «П»/форми «С» та розрахунків коригування до таких накладних, зареєстрованих в ЄРАН).

Після реєстрації в ЄРАН розрахунків коригування для здійснення коригування (зменшення) обсягу пального/спирту етилового на пересувному акцизному складі платником складається акцизна накладна на операцію з реалізації пального/спирту етилового на акцизний склад пересувний, або акцизна накладна у разі реалізації такого пального/спирту етилового з акцизного складу пересувного на інший акцизний склад/акцизний склад пересувний, в якій зазначається правильний обсяг пального/спирту етилового, при цьому дата складання нової акцизної накладної має відповідати даті складання помилкової накладної, що була зареєстрована в ЄРАН, а порядковий номер має відповідати поточній нумерації.

ЗІР, категорія 114.11.03