Новости

Квартира как вклад в уставный капитал: как корректируется финрезультат?

26.08.2020 / 14:00

ДПС України пояснила, що у разі продажу невиробничого ОЗ (передачі як внеску до статутного капіталу іншої юридичної особи) фінансовий результат до оподаткування підлягає збільшенню на суму залишкової вартості, визначеної відповідно до національних ПБО або МСФЗ, та зменшенню на суму первісної вартості придбання та витрат на його ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до національних ПБО або МСФЗ, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу (передачі) (у цьому разі вартості вкладу, оціненого за згодою засновників новоствореної юридичної особи).

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания