Новости

Кредитная задолженность производителей «зеленой» электроэнергии: банкам созданы гибкие условия для реструктуризации

26.08.2020 / 11:30

Нацбанк створив гнучкі умови для проведення банками реструктуризації кредитів, наданих боржникам, основним видом діяльності яких є виробництво «зеленої» електроенергії.

Такі умови впроваджені, зважаючи на кризові явища, що склалися у секторі відновлюваної енергетики, на подолання яких спрямовані положення Закону № 810-ІХ*.

Банки зможуть оцінювати кредитний ризик таких боржників без застосування визначених факторів за одночасного дотримання таких вимог:

  • зміни до умов укладених договорів, зокрема пов’язані з реструктуризацією, будуть внесені банками до 28.02.2021 р.;
  • такі зміни не призводять до зменшення очікуваних грошових потоків за активом (NPV) понад 10 %.

Згідно з вимогами Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України** вибір найприйнятніших інструментів врегулювання заборгованості є компетенцією банку.

Тому Нацбанк зазначив про можливість застосування банками інструментів реструктуризації незалежно від статусу проблемності боржника.

Рішення затверджене постановою Правління НБУ від 18.08.2020 р. № 118 «Про особливості виконання вимог деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань оцінки кредитного ризику». Постанова набирає чинності з 19.08.2020 р.

_____________

* Закону України від 21.07.2020 р. № 810-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».
** Затверджене постановою Правління Нацбанку України № 97 від 18.07.2019 р.