Новости

Споры с ТЦО: обзор важных решений судов иностранных государств

27.08.2020 / 16:40

Олександр ЧЕРІНЬКО, партнер і керівник податково-юридичного департаменту («Делойт» в Україні),
та Олександр ЯМПОЛЬСЬКИЙ, старший менеджер податково-юридичного департаменту («Делойт» в Україні)

Світова судова практика ТЦУ може братися до уваги українськими контролюючими органами у тих випадках, коли законодавство України не містить чітких роз’яснень щодо окремих питань. У зв’язку з цим ознайомлення з рішеннями судів іноземних держав може бути корисним українським платникам податків.

Нещодавно у судах іноземних держав було розглянуто низку важливих справ з ТЦУ, зокрема, щодо таких операцій:

  • нарахування роялті компанією — резидентом Данії на користь швейцарської материнської компанії (рішення Верховного суду Данії щодо Adecco);
  • експорту урану компанією — резидентом Канади, що займається видобутком руди, на користь пов’язаної трейдингової компанії у Швейцарії (рішення Апеляційного суду Канади щодо операцій Cameco).

Нижче розглянемо позиції платників податків, контролюючих органів та судів більш детально щодо кожної справи.

Рішення Верховного суду Данії щодо операції з нарахування роялті (Adecco Case)

Компанія — резидент Данії, що належить до складу міжнародної групи компаній з підбору персоналу, нараховувала роялті на користь швейцарської материнської компанії відповідно до умов ліцензійної угоди. Угода надавала право на використання торгових марок, а також надання певних послуг, зокрема доступу до клієнтської бази. Діяльність данської компанії протягом декількох років була збитковою.

Підхід до аналізу з ТЦУ платника податків

Ставку роялті було підтверджено платником податків результатами порівняльного аналізу, проведеного з використанням методу порівняльної неконтрольованої ціни (далі — ПНЦ) на основі зіставних операцій між третіми особами (тобто «зовнішніх операцій»). Додатково ставку роялті також було підтверджено з використанням зіставних ліцензійних угод, укладених швейцарською материнською компанією з непов’язаними ліцензіатами (тобто «внутрішніх операцій»).

Підхід до аналізу з ТЦУ податкових органів

Під час перевірки з ТЦУ податкові органи Данії визнали, що підхід, застосовуваний платником податків, є необґрунтованим. У своєму рішенні податкові органи надали результати власного аналізу з ТЦУ на основі методу чистого прибутку. В ме­жах такого аналізу данську компанію було вибрано стороною, що тестується, а зіставними компаніями було вибрано компанії — резиденти Данії.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания