Новости

Система электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового: ГНС об очередных изменениях в работе

28.08.2020 / 09:30

Офіс великих платників нагадує, що постановою КМУ від 22.07.2020 р. внесено зміни до Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі — СЕА РПСЕ).

Загалом постанова упорядковує порядок роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Змінами до Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, зокрема, врегульовано:

- можливість реєстрації контролюючими органами постійних представництв, які здійснюють реалізацію пального та/або спирту етилового;

- врахування в СЕА РПСЕ як іншого акцизного складу пересувного транспортного засобу, в якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий, при переході права власності від одного суб’єкта господарювання до іншого, або як окремих акцизних складів пересувних у разі, коли право власності на пальне або спирт етиловий належить декільком розпорядникам акцизного складу пересувного;

- порядок обчислення суми залишків акцизного податку, у межах якої платник акцизного податку має право на реєстрацію заявки на поповнення обсягів залишку пального (SЗап) за вирахуванням повернутих платнику сум акцизного податку, помилково сплачених таким платником на електронний рахунок;

- порядок оприлюднення інформації з реєстру платників із зазначенням даних щодо уніфікованих номерів та адреси місцезнаходження акцизних складів;

- визначення умовного коду для ведення обліку в СЕА РПСЕ скрапленого газу (пропан або суміш пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, тощо.

Звертаємо увагу, що наразі до набрання чинності новим нормативним актом є чинним наказ МФУ від 19.06.2019 р. № 262 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового».

Постанова набрала чинності з 24.07.2020 р.