Новости

Актуальная судебная практика КГС ВС: опубликован очередной ежемесячный обзор

03.09.2020 / 10:20

У цьому огляді відображено найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед висновків, що згруповані за різними категоріями справ, є, зокрема, такі:

у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, сформульовано висновок що, визначаючи способи участі батька у спілкуванні та вихованні дитини, необхідно давати системну оцінку фактам і обставинам, які впливають на ухвалення такого рішення, а під час його ухвалення суд має враховувати насамперед інтереси дитини, які не завжди можуть відповідати її бажанням, з урахуванням віку, стану здоров'я, психоемоційного стану;

- у спорах щодо застосування обмежувального припису сформульовано висновок про те, що видача обмежувального припису є обов'язковою в разі підтвердженого доказами постійного використання у безпосередньому спілкуванні або переписці з колишнім чоловіком/дружиною та дітьми погроз, у тому числі фізичною розправою, вживанням щодо них ненормативної лексики, образ та приниження;

- у спорах, що виникають із спадкових правовідносин, КЦС звернув увагу на те, що належними відповідачами у спорах про призначення додаткового строку для прийняття спадщини є спадкоємці, які прийняли спадщину у встановлений законом строк, а не органи місцевого самоврядування; 

- у спорах, що виникають із земельних правовідносин, істотним порушенням умов договору оренди землі та підставою для його розірвання, наприклад, є систематична несплата частини орендної плати у відробітковій та/або натуральній формі;

- щодо процесуального права, зокрема, звернення до суду приватного/державного виконавця із поданням про звернення стягнення на майно боржника у тому самому виконавчому провадженні, щодо того самого об'єкта нерухомого майна, проте з інших правових підстав та з доданням нових доказів, підлягає негайному розгляду без відкриття нового провадження у справі.