Новости

Учет налогоплательщиков: ГНС информирует об изменениях

03.09.2020 / 15:30

ГУ ДПС у м. Києві інформує, що наказом Мінфіну від 24.06.2020 р. № 323 затверджено низку змін до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588. 

Так, Порядок № 1588 доповнено нормами щодо особливостей взяття на облік у контролюючих органах іноземних компаній, організацій, дипломатичних місій. 

Зокрема, якщо іноземна компанія, організація, дипломатична місія відкриває рахунок в банку або іншій фінансовій установі, документи про взяття на облік подаються таким нерезидентом до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням банку (відокремленого підрозділу) або іншої фінансової установи, в якому відкривається рахунок. 

У разі отримання іноземною компанією, організацією, дипломатичною місією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні, документи про взяття на облік подаються таким нерезидентом до контролюючого органу за місцезнаходженням відповідного об'єкта. 

Взяті на облік згідно з цими нормами іноземні компанії, організації, дипломатичні місії включаються до реєстру платників податків - нерезидентів з ознакою «іноземна компанія, що відкриває рахунок» або «іноземна компанія, що отримала майнові права на нерухомість або землю». 

Іноземні компанії, організації, дипломатичні місії знімаються з обліку у контролюючих органах після відчуження нерухомого майна та/або закриття всіх рахунків у банках та інших фінансових установах за умови відсутності на території України інших об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, та виконання обов'язків платника податків, визначених статтею 16 Податкового кодексу України. 

Наказом № 323 уточнено порядок надання інформації про об’єкти оподаткування за формою № 20-ОПП. 

Відокремлені підрозділи юридичної особи подають інформацію про об'єкти оподаткування, що знаходяться на їх балансі. Юридична особа інформує про всі об'єкти оподаткування крім тих, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи. 

У повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація про всі об'єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду. 

При наданні повідомлень за формою № 20-ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об'єкт оподаткування (наприклад, якщо подається інформація про об'єкти оподаткування — офіс, склад, склад-магазин, розташовані в одному офісному центрі за одною адресою, достатньо надати інформацію за одним із типів об'єктів оподаткування, зазначивши у найменуванні: офіс, склад, склад-магазин). 

Інформація про однотипні (за видом, використанням, станом та видом права власності) автомобільні транспортні засоби, які не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського харчування або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, може бути подана в повідомленні за формою № 20-ОПП як узагальнена з типом об'єкта оподаткування «автомобільні транспортні засоби» та зазначенням кількості таких транспортних засобів в графі «Реєстраційний номер об'єкта оподаткування». 

Принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про об'єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об'єкт нежитлової нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці). 

Наказом № 323 удосконалено процедуру обліку в контролюючих органах фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. 

Зокрема, визначено порядок обліку архітекторів, інженерів технічного нагляду, інженерів-проектувальників, експертів, які мають кваліфікаційний сертифікат. 

Встановлено, що ознака провадження незалежної професійної діяльності може бути встановлена контролюючим органом на підставі відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, якщо відповідний реєстр містить дані про те, що професійна діяльність провадиться незалежно (індивідуально). 

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та взяті на облік, як внутрішньо переміщені особи, можуть подати заяву для взяття на облік/зміну місця обліку до контролюючого органу за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копія якої подається до контролюючого органу. 

Також уточнено, деякі процедури зняття з обліку в контролюючих органах фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.