Новости

Учет налогоплательщиков в ГНС: изменена структура регистрационного номера, который присваивается контролирующим органом

03.09.2020 / 16:00

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що відповідно до наказу Міністерства фінансів  України від 24.06.2020 р. № 323 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» (далі – Наказ № 323) змінюється структура реєстраційного (облікового) номера платника податків, який присвоюється контролюючим органом наступному переліку платників

1) уповноваженим особам договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи при взятті на облік договору; 

2) управителям майна при взятті на облік договорів управління майном; 

3) інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції; 

4) виконавцям (юридичним особам - нерезидентам) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та представництвам донорських установ в Україні; 

5) іноземним дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні у разі взяття їх на облік; 

6) нерезидентам у разі взяття їх на облік (крім дипломатичних місій); 

7) постійним представництвам нерезидентів на території України у разі взяття їх на облік. 

Так, реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом зазначеним платникам, має наступну структуру: 

XX000000К, де: 

XX - приймає значення 77 - для платників податків - резидентів, 88 - для платників податків - нерезидентів; 

000000 - порядковий номер; 

К - контрольний розряд, який формується за алгоритмом, визначеним центральним контролюючим органом. 

Тобто тепер в реєстраційному (обліковому) номері платника податків буде закодовано статус резидента (нерезидента).