Новости

Законсервированы основные средства: можно ли их амортизировать?

11.09.2020 / 17:00

Офіс великих платників податків ДПС повідомляє, що Законом № 786 уточнено випадки ненараховання амортизації за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності, визначені у пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України (далі  — Кодекс). 

Тож у оновленій редакції Кодексу, а саме починаючи з 08.08.2020, амортизація для цілей податкового обліку не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх консервацією

Нагадаємо, що раніше, Законом № 466 також уточнювались правила нарахування амортизації, визначені пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. Так зокрема, починаючи з 23.05.2020 діяло правило, відповідно до якого не нараховувалася податкова амортизація за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв'язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією. Наразі, Закон № 786 скоротив перелік операцій без амортизаційних відрахувань суто до консервації. 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» від 30.09.2003 р. № 561 нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. Нарахування амортизації поновлюється, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об'єкта в експлуатацію після реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації. 

Таким чином, якщо нарахування амортизації по об’єкту основних засобів не здійснювалося за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв'язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням з червня 2020 року, то для цілей виконання оновлених вимог пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу, таке нарахування може бути відновлене починаючи із вересня 2020 року.