Новости

Гуманитарная помощь: как приобретателю отразить ее в отчетности?

21.09.2020 / 16:20

Чи потрібно набувачу гуманітарної допомоги, яка надійшла від отримувача гуманітарної допомоги, який внесений в Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги, заповнювати додаток ГД до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та які графи, якщо за цільовим призначенням гуманітарна допомога залишається у набувача?

У разі отримання гуманітарної допомоги та якщо за цільовим призначенням гуманітарна допомога залишається у набувача, то набувач відображає таку гуманітарну допомогу у Додатку ГД до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 469) (далі – Звіт):

у графах 1 – 9 розділу ІІ «Отримано гуманітарну допомогу за звітний (податковий) рік» Додатка ГД до Звіту. При цьому, сумарне значення вартості отриманої гуманітарної допомоги, що відображається у графі 9 «Вартість гуманітарної допомоги», переноситься у рядок 1.6.2 ГД «гуманітарна допомога» основної частини Звіту. Також слід відмітити, що набувачем графи 10 – 12 Додатка ГД до Звіту щодо даних митної декларації, за якою було здійснено ввезення товарів на митну територію України, не заповнюються;

у графах 1 – 9 розділу ІІІ «Розподілено гуманітарну допомогу за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік» Додатка ГД до Звіту із зазначенням, зокрема, найменування та кількості фактично розподіленої (використаної) гуманітарної допомоги тощо. Сумарне значення показників графи 8 «Вартість гуманітарної допомоги» переноситься до рядка 2.4.2 ГД «гуманітарна допомога» основної частини Звіту. При цьому набувачем графа 9 щодо дати та номера акта передачі гуманітарної допомоги не заповнюється;

у графах 1 – 9 розділу ІV «Гуманітарна допомога, використана не за цільовим призначенням, за звітний (податковий) рік». Сумарне значення показників графи 7 переноситься у рядок 3.1 ГД основної частини Звіту. Зазначений розділ заповнюється у разі розподілу гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;

у графах 1 – 7 розділу V «Залишок нерозподіленої гуманітарної допомоги на кінець звітного (податкового) року». Значення показників розділу V мають дорівнювати позитивному значенню відповідних граф цього розділу, розрахованих за формулою розділу II – розділу III + розділу IV. Зазначений розділ заповнюється у разі наявності залишку нерозподіленої гуманітарної допомоги на кінець звітного (податкового) року.

При поданні Звіту необхідно надати доповнення, передбачене п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу України з відповідним поясненням щодо заповнення Додатка ГД, яке може бути складене за довільною формою, із зазначенням про факт подання такого доповнення у спеціально відведеному місці Звіту.

ЗІР, категорія 102.04