Новости

ТЦО в ИПК: обзор ключевых летних разъяснений ГНС

23.09.2020 / 17:30

Експерти «Делойт»

За період з 1 червня до 31 серпня 2020 року ДПС опублікувала низку важливих ІПК з питань трансфертного ціноутворення (далі — ТЦУ). Деякі з консультацій стосуються останніх змін, внесених Законом № 466 до ПКУ. Тому зробимо огляд висновків, які було надано в таких консультаціях, а також прокоментуємо деякі з них, які потребують детального пояснення1

Визначення першого звітного періоду для глобальної документації з ТЦУ (майстер-файлу) та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Висновки (ІПК № 2569). У разі здійснення контрольованих операцій платник податків має подати повідомлення про участь у міжнародній групі компаній разом зі Звітом про контрольовані операції. Положення щодо подання платниками податків повідомлення про участь у міжнародній групі компаній вперше застосовується у 2021 році за підсумками 2020 звітного року (тобто вже у 2021 році необхідно подати повідомлення про участь у міжнародній групі компаній щодо 2020 звітного року).

Запит на подання глобальної документації з ТЦУ (майстер-файлу) може бути надісланий платникам податків, які входять до міжнародних груп компаній, консолідований дохід яких дорівнює або перевищує еквівалент 50 млн євро. Перший звітний період щодо майстер-файлу — це фінансовий рік, який закінчується у 2021 році. Майстер-файл має бути наданий до контролюючих органів протягом 90 днів з дня отримання запиту.

Коментар. Запит на подання майстер-файлу може бути направлений податковими органами не раніше 12 і не пізніше 36 місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній. Оскільки першим звітним періодом щодо майстер-файлу є 2021 рік, граничний строк подання майстер-файлу буде не раніше за 1 квітня 2023 року.

Крім майстер-файлу та повідомлення про участь у міжнародній групі Законом № 466 передбачено ще один новий тип звітності з ТЦУ, а саме звіт у розрізі країн. Такий звіт може подаватися платником податків, якщо консолідований дохід міжнародної групи компаній, до якої входить такий платник податків, дорівнює або перевищує еквівалент 750 млн євро. Звіт у розрізі країн може подаватися українською компанією за умови виконання додаткових критеріїв, передбачених пп. 39.4.10 ст. 39 ПКУ (наприклад, українська компанія є материнською компанією групи або материнська компанія групи уповноважує українську компанію на подання звіту у розрізі країн до контролю­ючого органу). Таким чином, якщо українська компанія буде уповноважена на подання звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній, першим звітним періодом для подання такого звіту є 2021 фінансовий рік, а сам звіт має бути поданий протягом 12 місяців після закінчення фінансового року. 

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания