Новости

Обязательный аудит — 2019/2020: ответы на актуальные вопросы

23.09.2020 / 17:33
Обязательный аудит — 2019/2020: ответы на актуальные вопросы

Пора відпусток минула, наближається кінець року, і саме сьогодні необхідно замислитись про проведення обов’язкового аудиту за 2020 рік.

Починаючи з 2018 року у керівників підприємств щоразу виникають одні й ті ж запитання: чи обов’язковий аудит саме для нашої компанії; чи варто його взагалі проводити або вигідніше сплатити штраф; хто перевірить, чи опублікована наша фінансова звітність; в які строки найкраще звернутися до Аудиторської компанії для аудиту?

Закони, прийняті в Україні в 2020 році, викликали нову хвилю запитань щодо обов’язкового аудиту. Тому нагадаємо загальні правила його проведення у форматі запитання — відповіді.

Які підприємства та в які строки зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність і річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом?

Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі — Закон про бухоблік) вимагає оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом від таких категорій підприємств:

  • підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, — не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом;
  • великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства — не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом;
  • інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, — не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом.

Щоб визначити категорію, до якої належить підприємство, необхідно проаналізувати критерії, наведені у Законі про бух­облік, та відповідати щонайменше двом із наведених у одній категорії на дату складання річної фінансової звітності.

Критерії

Мікро

Малі

Середні

Великі

Балансова вартість активів

до 350 тис. євро

від 350 тис. євро до 4 млн євро

від 4 млн євро до 20 млн євро

понад 20 млн євро

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

до 700 тис. євро

від 700 тис. євро до 8 млн євро

від 8 млн євро до 40 млн євро

понад 40 млн євро

Середня кількість працівників

до 10 осіб

від 
10 до 50 осіб

від 
50 до 250 осіб

понад 250 осіб

Для визначення відповідності критеріям, установленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів НБУ, що встановлювалися для євро протягом відповідного року (https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerate-chart). 

Офіційний курс гривні щодо євро
(середній за
 період)

2017 рік

2018 рік

2019 рік

100 євро

3 000,415756

3 214,291463

2 895,184691

Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно належить до відповідної категорії підприємств. Тобто щоб змінити категорію, підприємство повинно відповідати новим критеріям два роки поспіль.

Наприклад

Період

Відповідність критеріям за показниками річної фінзвітності

Категорія підприємства для звітування

Вимоги до обов’язкового аудиту

Фінзвітність за 2017 рік

Мале

Категорія «малі»

Відсутні

Фінзвітність за 2018 рік

Середнє

Категорія «малі»

Відсутні

Фінзвітність за 2019 рік

Середнє

Категорія «малі»

Відсутні

Фінзвітність за 2020 рік

Середнє або мале

Категорія «середні»

Є вимоги до аудиту

Підприємство відповідає одразу трьом категоріям: що робити?

....

Підприємство збиткове: чи є обов’язок проводити аудит фінансової звітності?

....

Штрафи за непроведення обов’язкового аудиту: чи є такі?

....

Аудиторський звіт як складова податкової звітності

....

Вплив COVID-19 на терміни аудиту за 2019 рік

....

РЕКОМЕНДАЦІЇ

....

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания