Новости

Функционирование СМКОР: ответы налоговиков во время интернет-конференции

24.09.2020 / 10:30

Нещодавно в ГУ ДПС у Тернопільській області начальник Управління податкового адміністрування Наталія Волошинович під час інтернет-конференції поспілкувалася із дописувачами щодо проблемних питань функціонування СМКОР. 

У яких випадках блокується реєстрація податкової накладної? 

Реєстрація податкових накладних призупиняється у разі наявності щодо суб’єкта господарювання рішення про його відповідність критеріям ризиковості платника ПДВ або у разі здійснення ним операції, яка містить ознаки ризиковості. 

Критерії ризиковості платника ПДВ та критерії ризиковості операцій визначені та затверджені постановою КМУ від 11.12.2019 р. № 1165. 

Заблокувано податкову накладну. Протягом якого терміну я слід подати заяву та документи на її розблокування? 

Платник податку має право подати до контролюючого органу пояснення та копії документів до зупинених податкових накладних/розрахунках коригування упродовж 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в податкових накладних/розрахунках коригування. 

Які саме документи надати податковій для розблокування податкової накладної? 

Перелік документів, які необхідно надати разом із поясненням для розгляду Комісією контролюючого органу питання щодо погодження реєстрації призупиненої податкової накладної/розрахунку коригування, визначений п. 5 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну України від 12.12.2019 р. № 520. Він залежить від галузевої специфіки підприємства, але основними із них є: договір на купівлю-продаж товарів (надання послуг); первинні документи щодо постачання/придбання, транспортування, зберігання; видаткові накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; документи щодо підтвердження відповідності продукції (якщо таке передбачено договором або законодавством). 

Приватний підприємець здійснює діяльність у приміщенні, провадить ремонтні роботи з інтернет-зв’язку. Чи можна подати пояснення та копії підтвердних документів для розблокування податкової накладної до податкового органу наручно? Оскільки постачальник не може відобразити податковий кредит. 

Виключно в електронній формі з дотриманням умов електронного цифрового підпису. 

Упродовж якого терміну можна очікувати на рішення щодо розблокування розрахунку коригування? 

Комісія контролюючого органу розглядає подані пояснення та копії документів до зупинених податкових накладних/розрахунках коригування упродовж 5 робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, та приймає одне з рішень: про реєстрацію податкових накладних/розрахунках коригування, після чого податкова накладна/розрахунок коригування реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних за умови наявного ліміту, або відмову в такій реєстрації. 

Назвіть основні причини відмови в реєстрації призупиненої податкової накладної на Тернопільщині. 

Підстави для винесення рішення про відмову в реєстрації податкової накладної прописано в Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженому наказом Мінфіну України від 12.12.2019 р. № 520, зокрема, п. 11: 

  • ненадання письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній/розрахунку коригування; 
  • ненадання копій документів; 
  • надання копій документів, оформлення яких не відповідає вимогам чинного законодавства. 

Які подальші дії платника, якщо відмовлено в реєстрації призупиненої податкової накладної/розрахунку коригування? 

Платник податку має право оскаржити рішення регіональної комісії про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в адміністративному порядку шляхом направлення впродовж 10 робочих днів скарги з поясненнями та копіями документів до комісії центрального рівня, тобто до Державної податкової служби України. 

Якщо протерміновано строки подання скарги або в її задоволенні відмовлено, платник податку має право оскаржити рішення про відмову в судовому порядку. 

А який термін розгляду скарги? 

Скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних розглядається упродовж 10 календарних днів із дня отримання такої скарги центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Термін розгляду скарги не може бути продовженим.