Новости

Неопределенность относительно подходов к налогу на прибыль: все, что главбух хочет знать о КРМФО 23, но боится спросить

23.09.2020 / 18:12

Віктор ШЕКЕРА, директор з корпоративного оподаткування KPMG в Україні

Український переклад IFRIC 23 «Uncertainty over Income Tax Treatments», затверджений IASB у травні 2017 року, був оприлюднений 14.06.2019 р. на офіційному вебсайті Мінфіну (КТМФЗ 23 «Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток»), і відтак відповідно до частини першої ст. 12 Закону про бухоблік КТМФЗ (IFRIC) 23 став частиною «українських» МСФЗ та обов’язковим для застосування під час складання офіційної фінансової звітності в Україні для деяких категорій підприємств. Передусім йдеться про «великі» підприємства, інші підприємства, що становлять суспільний інтерес банки, підприємства, які застосовують МСФЗ за власним рішенням тощо. Тож проаналізуємо його основні положення, а також надаємо поради щодо практичних аспектів застосування КТМФЗ 23 в українських реаліях1.

Скільки відтінків у невизначеності щодо податку на прибуток?

Основні вимоги КТМФЗ (IFRIC) 23 стосуються розкриття (або нерозкриття) у фінансовій звітності впливу невизначеного підходу до податку — підходу до декларування податку на прибуток, щодо якого (підходу) існує невизначеність із приводу того, чи визнає такий підхід податковий орган прийнятним за податковим законодавством (§ 3 (в) КТМФЗ 23).

Зокрема, платнику податку слід розглянути, наскільки ймовірним є прийняття (або неприйняття) податковими органами (у тому числі й судами) невизначеного підходу до податку, якщо такий підхід застосовувався (застосовуватиметься) під час декларування податку на прибуток (§§ 9, 10 КТМФЗ 23).

У тому разі, якщо існує ймовірність прийняття податковим органом невизначеного підходу до податку, відповідно до § 10 КТМФЗ 23 та § А5 додатка А «Керівництво щодо застосування» до КТМФЗ 23 платник:

  • визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), невикористані податкові збитки, невикористані податкові вигоди або ставки оподаткування згідно з підходом до податку, який використовують або планують використовувати під час декларування податку на прибуток;
  • визначає доцільність розкриття у своїй фінансовій звітності за МСФЗ потенційного впливу невизначеності як пов’язаної з податком непередбаченої події із застосуванням § 88 МСБО 12 «Податки на прибуток» (тобто інформації про пов’язані з податком на прибуток суттєві умовні зобов’язання та умовні активи відповідно до положень МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»).

§§ 11, 12 КТМФЗ 23 передбачено, що якщо не існує ймовірності прийняття податковим органом невизначеного підходу до податку (який був застосований під час декларування податку на прибуток), вплив невизначеності відображають під час визначення відповідного оподатковуваного прибутку (податкового збитку), баз оподаткування, невикористаних податкових збитків та податкових відшкодувань із використанням одного із таких методів, залежно від того, який метод, за оцінкою платника, найкраще підходить для оцінки впливу невизначеності: (а) метод найімовірнішої суми або (б) метод очікуваного значення.

Тобто у разі коли прийняття податковим органом невизначеного підходу до податку не є ймовірним, додатково до звичного бухгалтерського проведення Дт 98 «Витрати з податку на прибуток» Кт 64, субрахунок «Податок на прибуток», на суму податку на прибуток, зазначену в декларації, платник буде зобов’язаний відобразити у фінансовій звітності «додаткове» нарахування/витрати (і відповідні зобов’язання) з податку на прибуток на основі такої невизначеності — за методом найімовірнішої суми або за методом очікуваного значення.

Якщо невизначений підхід до податку впливає як на поточний податок на прибуток, так і на відстрочений податок (наприклад, у разі впливу на податкові бази активів та зобов’язань), платник застосовує послідовні судження та оцінки щодо розкриття (або визнання) у фінансовій звітності ефекту невизначеності як щодо поточного податку на прибуток, так і щодо відстрочених податкових зобов’язань та активів згідно з положеннями МСБО 12.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания