Новости

Переоценка государственных ЦБ: учитывается ли ее сумма при определении налоговых разниц?

22.09.2020 / 12:50

Платник запитує щодо врахування при визначенні різниць суми переоцінки державних цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки (торговий портфель/ торгова книга), коли підприємство несе витрати (при уцінці) або отримує дохід (при дооцінці), але цінні папери не продаються та фінансовий результат від продажу не визначається.

ДПС України пояснила, що сума...

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания