Новости

Депутаты хотят отменить некоторые налоговые новации Закона № 466: появился новый законопроект

24.09.2020 / 12:55

23.09.2020 р. у Верховній Раді за  № 4065-1 зареєстровано  проєктзакону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо зменшення тиску контролюючих органів на платників податків».

Метою законопроєкту є відновлення окремих положень ПКУ, які  дозволять  платникам податків повною мірою реалізовувати свої права, а також скасування ряду положень, які збільшують тиск контролюючих органів на платників податків та повинні набирати чинності з 01.01.2021 р. Йдеться про положення, запроваджені  Законом № 466, який набрав чинності з 23.05.2020 р.

Так, законопроектом № 4065-1 пропонується:

- скасування оцінки операцій з нерезидентами на предмет чи є в них економічний ефект (ділова мета) з одночасним виключенням норми, за якою фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети. При цьому пропонується зберегти застосування концепції ділової мети виключно в межах ст. 39 ПКУ щодо трансфертного ціноутворення;

- скасування інституту вини при порушенні платниками податків податкового законодавства, визначення «винні діяння» і «діяння, вчинені умисно», встановлення контролюючими органами вини особи, які набирають чинності з 1 січня 2021 року;

- скасування корупційного механізму дослідження питання наявності або відсутності обставин наявності вини платника податків в порушенні податкового законодавства, які буде встановлювати спеціальна комісія контролюючого органу з питань розгляду заперечень платників податків;

- скасування норми щодо застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) в залежності від встановлення контролюючими органами вини платника податків (винні діяння/діяння, вчинені умисно);

- виключення ряду норм щодо посилення фінансової відповідальності платників податків;

- виключення положень щодо розширення застосування пені на суми штрафних (фінансових) санкцій, не сплачених у встановлені законодавством строки;

- скасування можливості внесення змін до річного плану-графіка проведення документальних планових перевірок;

- відновлення загального строку давності (до 3 років), в межах якого контролюючий орган має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, військового збору;

- відновлення права платників податків не збільшувати фінансовий результат до оподаткування на суми штрафів та пені, нараховані контролюючими органами  та іншими органами  державної влади за порушення вимог законодавства;

- відновлення норми щодо зупинення проведення планової та позапланової  перевірки лише для великих платників податків (Закон № 466 надав право контролюючим органам зупиняти проведення перевірок всіх платників податків);

- запровадження захисту платника податків від відповідальності при неможливості вчасного відновлення втрачених чи пошкоджених документів у разі незалежних від платника податків обставин;

- відновлення скорочених строків надання платникам податків індивідуальних податкових консультацій (з 40 днів до 35 днів);

- відновлення права фізичних осіб-підприємців відображати у витратах поточного періоду витрати  на проведення реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів.

Вважається, що прийняття законопроєкту № 4065-1 забезпечить зменшення тиску контролюючих органів на платників податків, убезпечить від корупційних ризиків, відновить захист платників та прозорість контролюючих органів в адмініструванні податків, що позитивно вплине на умови ведення бізнесу.