Новости

Инна Якушко: трехуровневая документация по трансфертному ценообразованию будет применяться начиная с 2021 года

25.09.2020 / 13:20

Інна Якушко: трирівнева документація по трансфертному ціноутворенню буде  застосовуватись починаючи з 2021 року«Відповідно до оновленої редакції підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 ПКУ платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, разом із звітом про такі операції, зобов’язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, повідомлення про участь у міжнародній групі компаній», — нагадала заступник начальника Головного управління ДПС у м. Києві Інна Якушко.


За словами Інни Валеріївни, Звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній подаються контролюючому органу засобами електронного зв'язку в електронній формі.

Вона також зазначила, що підпунктом 39.4.2.2 п.39.4 ст. 39 ПКУ визначено перелік інформації, яку має містити таке повідомлення. Форма та порядок складання такого повідомлення затверджуються Міністерством фінансів України.

Заступник начальника столичної податкової наголосила, що зміни щодо урегулювання питань трансфертного ціноутворення передбачені Законом України від 16.01.2020 №466-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженості у податковому законодавстві".

Коментуючи вимоги нововведень, Інна Якушко роз’яснила, що трирівнева структура документації з трансфертного ціноутворення (ТЦ), що запроваджується, відповідає положенням глави V «Документація» та додатків до неї з Настанов Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) - 2017 та містить:

> документацію з ТЦ (локальний файл – за термінологією Настанов ОЕСР – 2017) (п.п. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПКУ);

> глобальну документацію з ТЦ (майстер-файл, при доході за рік понад 50 млн євро та за наявності відповідного запиту контролюючого органу із вимогою надати таку документацію) (п. 39.4 ст. 39 ПКУ доповнено новою редакцією п.п.39.4.7);

> звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (є об’єктом автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією; подається при доході групи – понад 750 млн євро за рік) (п. 39.4 ст. 39 ПКУ доповнено новими підпунктами 39.4.10 – 39.4.14).

Також Інна Валеріївна підкреслила, що Законом № 466 впроваджені положення щодо розширення вимог та деталізації окремих позицій локального файлу документації з ТЦ з обов’язковим:

- зазначенням фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) платника податків (за наявності) (при зазначенні даних про особу (осіб), яка є стороною КО та про пов’язаних осіб платника податків);

- наведенням обґрунтування економічної доцільності, і наявності ділової мети при здійсненні опису операцій з придбання;

- наданням копій істотних внутрішньо групових угод, що впливають на ціноутворення в КО, та копій договорів про попереднє узгодження ціноутворення і копій податкових роз’яснень компетентних органів держав (територій), що застосовуються в угодах між учасниками МГК щодо КО і в підготовці яких ДПС не брала участі (якщо платник входить до МГК);

- наданням копії аудиторського висновку щодо бухгалтерської звітності (фінансової звітності платника податків за звітний період (звітні періоди), за який подається документація з ТЦ (якщо його наявність є обов’язковою));

- доповненням опису КО обов’язковим зазначенням ланцюга постачання (створення вартості) товарів (робіт, послуг) у КО;

- доповненням опису КО не тільки наданням копій відповідних договорів (контрактів), за якими здійснювалась КО, але й копіями будь-яких документальних доповнень до таких договорів (контрактів).

Інна Якушко звернула увагу платників, що відповідно до перехідних положень Податкового кодексу, норми щодо подання платниками податків:

> повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (МГК) вперше застосовуються у 2021 році за 2020 рік;

> глобальної документації з ТЦ (майстер-файлу) вперше застосовуються щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році;

> звіту у розрізі країн МГК - вперше застосовуються щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році, але не раніше ніж у рік, в якому компетентними органами укладено багатосторонню угоду про автоматичний обмін міждержавними звітами.