Новости

Электронные доказательства: можно ли защитить свои права в суде скриншотами общения в соцсетях?

29.09.2020 / 09:26

Національне законодавство України постійно зазнає змін. За останні три роки суттєво змінилося процесуальне законодавство України, а саме  ЦПКУ, ГПКУ, КАСУ. Всі ці Кодекси містять визначення такого поняття як «електронні докази».

Що таке «Електронні докази»?

На законодавчому рівні у процесуальному законодавстві термін «електронні докази» розуміють як інформацію в електронній (цифровій) формі, яка відображає дані про обставини, що мають значення для розгляду справи, зокрема до них відносяться (але не винятково): електронні документи (в тому числі не лише текстові документи, а й графічні зображення, фотографії, плани, відео- та звукозаписи тощо), вебсайти (портали, сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Цей перелік не є вичерпним. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (у тому числі в мережі «Інтернет»). Перелік пристроїв та носіїв електронних доказів теж не можна вважати вичерпним.

Яка склалась судова практика?

Для того щоб зрозуміти, як цей інститут працює в рамках процесуального законодавства, необхідно проаналізувати судову практику різних інстанцій.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания