Новости

Прекращение трудовых отношений: кто осуществляет запись в трудовую книжку об увольнении работника?

29.09.2020 / 18:00

ГУ Держпраці у Рівненській області відповіло на запитання та а пояснило, чи може зробити запис у трудову книжку працівника центр зайнятості, якщо працівник має намір стати на облік як безробітний.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок від 29.07.1993 № 58 трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації (далі – підприємство) усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів, у тому числі осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню.

Підпункт 2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок передбачає, що всі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення – у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

Трудовий договір оформляється наказом та повідомленням до територіального органу Державної податкової інспекції за місцем реєстрації фізичної особи – підприємця за формою, яка визначена Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 року № 413.

Трудовий договір не реєструється у Державній службі зайнятості, отже, центр зайнятості жодним чином не може внести запис про звільнення до трудової книжки та припинити трудовий договір з ФОП.

Чинним законодавством також не передбачено проведення запису у трудову книжку спадкоємцями померлої фізичної особи – підприємця.

Враховуючи зазначене вище, для встановлення факту припинення трудових відносин, відповідно до статті 232 Кодексу законів про працю України звернутися з заявою до суду в порядку окремого провадження про встановлення юридичного факту.