Новости

Остановка регистрации налоговых накладных: ответы налоговиков во время «горячей линии»

30.09.2020 / 16:00

Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє, що у податковій службі області відбувся сеанс телефонного зв'язку «гаряча лінія» на тему: «Питання зупинення реєстрації податкових накладних».
Спікером виступила в.о. начальника управління податкового адміністрування Цигульова Зоя Андріївна. Наводимо основні питання, які надійшли під час заходу, та відповіді на них.


Запитання:

Як податковою службою враховуються таблиці даних платника податку.

Відповідь:

Відповідно до п. 12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі — Порядок) платник податку має право подати таблицю даних платника податку за встановленою формою.

Відповідно до п. 15 Порядку таблиця даних подається з поясненнями, розглядається комісією регіонального рівня протягом п’яти робочих днів після її отримання.

Згідно з п. 16. вищевказаного Порядку комісія регіонального рівня приймає рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку, яке надсилається платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 Кодексу. У рішенні про неврахування таблиці даних платника податку обов’язково зазначається причина такого неврахування. Крім того, згідно з п. 25 Порядку, комісія центрального рівня може приймати рішення про неврахування таблиці даних платника податку.

Запитання:

Як подати повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено.

Відповідь:

Відповідно до п. 4 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 р. № 520 (далі – Порядок) у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації у податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі.

Згідно з п. 6 Порядку письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного в податковій накладній/розрахунку коригування.

Відповідно до п.7 Порядку письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, платник податку подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв'язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Запитання:

Яким чином оскаржити рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування.

Відповідь:

Відповідно до п.13 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 р. № 520 рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Відповідно до п. 1 Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» розгляд скарги здійснюється комісією центрального рівня за участю уповноваженої особи Мінфіну.

Відповідно до п.3 Порядку скарга подається платником податку на додану вартість у строки, визначені статтею 56 Податкового кодексу України, з наступного дня після набрання чинності рішенням комісії регіонального рівня.

Запитання:

Яким чином подати документи, які свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Відповідь:

Відповідно до п. 6 Порядку комісією регіонального рівня розглядається питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, у разі виявлення обставин та/або отримання інформації, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку та/або отримання інформації та копій відповідних документів від платника податку, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Інформація та копії документів розглядаються комісією регіонального рівня протягом семи робочих днів, що настають за датою їх надходження, якою приймається відповідне рішення.

За результатами розгляду інформації та копій документів комісією регіонального рівня приймається рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, яке платник податку отримує в електронному кабінеті у день його прийняття.