Новости

Налог на прибыль предприятий: вопросы — ответы

01.10.2020 / 09:52

Олексій ЗАДОРОЖНИЙ, начальник Управління вдосконалення методології податку на прибуток підприємств Департаменту правової роботи ДПС України, 
та Ірина РОМАНЮК, заступник начальника відділу розгляду звернень Управління вдосконалення методології податку на прибуток підприємств Департаменту правової роботи ДПС України

Прострочена заборгованість фізосіб перед підприємством: які податкові наслідки?

Товариство має заборгованості фізичних осіб, термін прострочення яких становить понад 180 днів. Чи відповідає така заборгованість ознакам безнадійної та чи коригується фінрезультат до оподаткування на суму такої заборгованості?

Платник податку зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів) за умови, що така заборгованість відповідає ознакам, установленим пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ.

Під безнадійною заборгованістю розуміється, зокрема, прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб — заборгованість, що не перевищує 25 % мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), установленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб) (пп. «ґ» пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ).

З 21.10.2019 р. введено в дію КзПБ, у книзі четвертій «Відновлення платоспроможності фізичної особи» якого визначено процедуру банкрутства боржника — фізичної особи, фізичної особи — підприємця. Відповідно до ст. 113 КзПБ провадження у справах про неплатоспроможність боржника — фізичної особи, фізичної особи — підприємця здійснюється в порядку, визначеному КзПБ для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених книгою четвертою КзПБ.

Таким чином, для визнання заборгованості фізичної особи безнадійною умова щодо обмеження суми такої заборгованості у розмірі 25 % мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), установленої на 1 січня звітного податкового року, платником податку не застосовується.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания