Новости

Судова практика: якщо господарська операція фактично не відбулася, то первинні документи, складені для оформлення такої операції, не можуть бути підставою податкового обліку

02.10.2020 / 12:00

Верховний Суд погодився, що право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник ПДВ оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Обов’язковим звітним документом в податковому обліку з ПДВ для підтвердження суми податкового кредиту є податкова накладна.

Але, встановлюючи правило щодо обов’язкового підтвердження сум податкового кредиту, врахованих платником податків при визначенні податкових зобов’язань, законодавець, безумовно, передбачає, що ці документи є достовірними, тобто операції, які вони підтверджують, справді мали місце.

Якщо господарська операція фактично не відбулася, то первинні документи, складені для оформлення такої операції, не відповідають дійсності і не можуть бути підставою податкового обліку.

/постанова ВС від 18.05.2020 р. у справі № 826/1281/16/