Новости

Судова практика: висновок про необґрунтованість нарахування штрафних санкцій на платника податків з підстав пропуску гранично допустимого строку за ст. 250 ГКУ не відповідає вимогам ПКУ

30.09.2020 / 08:00

Верховний Суд переконаний, що граничні строки застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов’язань, визначеним ст. 102 ПКУ, якою передбачено, що конт­ролюючий орган має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих конт­ролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, — за днем їх фактичного подання.

Таким чином, висновок судових інстанцій про необґрунтованість нарахування штрафних (фінансових) санкцій з підстав пропуску гранично допустимого строку, визначеного ст. 250 ГКУ, не ґрунтується на правильному застосуванні норм матеріального права.

/постанова ВС від 19.05.2020 р. у справі № 825/619/17/