Новости

Судова практика: мета податкової консультації — роз’яснити платнику податків офіційне розуміння конт­ролюючим органом змісту певної правової норми податкового законодавства

29.09.2020 / 08:00

Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, з яким погодився Верховний Суд, що податкова консультація є способом роз’яснення конт­ролюючим органом порядку практичного застосування платником податків певних норм податкового законодавства і надається для допомоги конкретному платнику податків в процесі застосування цих норм при здійсненні його діяльності.

Тобто мета податкової консультації — роз’яснити платнику податків офіційне розуміння конт­ролюючим органом змісту певної правової норми (норм) податкового законодавства для правильного практичного застосування платником податків норм податкового законодавства та для усунення сумнівів платника у розумінні тієї чи іншої норми закону для уникнення відповідальності за неправильне розуміння і як наслідок неправильне застосування таких норм.

Натомість у цій справі податковий орган лише навів зміст певних норм ПКУ, які регулюють питання оподаткування неприбуткових організацій, однак не здійснив їх аналізу в конт­ексті питань, поставлених позивачем, та не надав жодних відповідей на ці запитання.

Таким чином, позивачем наведено підстави для задоволення позовних вимог про зобов’язання податкового органу надати податкову консультацію з питань, поставлених в заяві.

/постанова ВС від 20.05.2020 р. у справі № 813/6584/13-а/