Новости

Критерии/показатели/индикаторы рисковых операций: Госфинмониторинг обобщил международную практику для поддержки субъектов первичного финансового мониторинга

06.10.2020 / 14:55

Державною службою фінансового моніторингу України узагальнено та доводиться до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу міжнародну практику визначення критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій, що можуть  бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Узагальнені критерії рекомендуються для використання суб’єктами первинного фінансового моніторингу під час виконання вимог Базового Закону в частині виявлення підозрілих фінансових операцій та формування внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

З узагальненою практикою можна ознайомитися на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у розділі  «Фінансовий моніторинг»/ «Методологія»/«Рекомендації»/«Міжнародні стандарти (витяги) щодо критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій».