Новости

Отмывание средств: Госфинмониторинг подготовил Руководство по риск-ориентированному подходу для специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга

07.10.2020 / 09:20

Державною службою фінансового моніторингу України за сприяння Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, з урахуванням рекомендацій за результатами 5 раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL, відповідно до Міжнародних стандартів та на основі кращих міжнародних практик, підготовлено Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Керівництво застосовується до всіх спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин), а саме:

  • суб’єктів аудиторської діяльності, бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
  • адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, нотаріусів, суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги та осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами;
  • суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажом нерухомого майна;
  • суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
  • суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор.

Це керівництво підготовлено з метою надання рекомендацій та допомоги спеціально визначеним суб’єктам первинного фінансового моніторингу щодо кращого розуміння та ефективного виконання ними своїх зобов’язань відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Як наголосив Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський, розуміння суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму і пов’язаних з ними факторів (загроз та вразливостей) надає змогу вживати більш ефективних і дієвих заходів з метою унеможливлення використання їх для відмивання злочинних доходів чи фінансування тероризму, що відіграє ключову роль у захисті національної фінансової системи та економіки.

З керівництвом можна ознайомитися на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у розділі  «Фінансовий моніторинг»/ «Методологія»/«Рекомендації»/«Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу».