Новости

Пользование недрами: при исчислении рентной платы предусмотрено применение коэффициента 0,95 вместо 0,7

09.10.2020 / 17:45

Офіс великих платників податків ДПС, проаналізувавши подані додатки 1 «Розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин» до податкової декларації з рентної плати (далі — Додаток), звертає увагу на те, що під час подання до органу ДПС податкової звітності з Рентної плати часом платники не дотримуються порядку її заповнення, внаслідок чого звітність подається  з помилками.

Так, Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІV зокрема, внесено зміни до пункту 252.22 статті 252 Кодексу, якими, при обчисленні податкового зобов’язання з Рентної плати передбачено застосування коефіцієнту 0,95 замість 0,7 у разі дотримання надрокористувачем умов провадження діяльності з видобування, які встановлені затвердженими у визначеному законодавством порядку кондиціями на мінеральну сировину ділянки надр, в межах якої здійснюється видобування на підставі виконання надрокористувачем (не раніше ніж за 5 років до дати обчислення податкових зобов’язань з Рентної плати) державної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин.

Попри внесені Законом зміни, що діють з 23.05.2020 року, встановлено непоодинокі випадки застосування понижуючого коефіцієнту 0,7 при обчисленні податкових зобов’язань з Рентної плати, що спричинило зменшення надходжень до Держаного та місцевого бюджетів та може наразити платника на фінсанкції.

Отже, закликаємо бути уважними під час заповнення декларації з рентної плати та зважати на  застосування у Додатку ставок Рентної плати за видами видобутих корисних копалин, які мають відповідати зазначеній у п. 252.20 ст. 252 Кодексу диференціації ставок.