Новости

Ежегодный отпуск: Уполномоченный ВРУ по правам человека о праве на разделение и отзыв

15.10.2020 / 13:50

Уповноваженим ВРУ з прав людини роз'яснено такі питання.

Чи можна розділити щорічну відпустку на кілька частин?

Статтею 79 КЗпП України та статтею 12 Закону України «Про відпустки» допускається поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Чи має право роботодавець відкликати працівника з щорічної відпустки?

Відкликання з щорічної відпустки відповідно до частини восьмої ст. 79 КЗпП України та частини третьої статті 12 Закону України «Про відпустки» допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, установи, організації.

Спеціальними законами можуть бути передбачені інші підстави відкликання із щорічних відпусток. Наприклад, згідно з частиною першою ст. 60 Закону України «Про державну службу», для виконання невідкладних завдань державні службовці, які займають посади категорії «А», можуть бути відкликані із щорічної відпустки за рішенням суб’єкта призначення, а державні службовці, які займають посади категорій «Б» і «В», – за наказом (розпорядженням) керівника державної служби.

Яке право має працівник на отримання невикористаної частини щорічної відпустки?
Відповідно до частини сьомої ст. 79 КЗпП України та частини другої ст. 12 Закону України «Про відпустки» невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.