Новости

Судебная практика: ВС о взыскании убытков, причиненных в результате неуплаты земельного налога, по иску органа местного самоуправления

16.10.2020 / 09:00

Заявляючи вимоги про стягнення збитків, позивач виходив з того, що спір між ним та відповідачем є приватноправовим та належить до юрисдикції господарських судів. З цих самих міркувань виходили суди попередніх інстанцій, коли розглянули спір у межах господарської юрисдикції.

Спір має приватноправовий характер, якщо він обумовлений порушенням або загрозою порушення приватного права чи інтересу, як правило, майнового конкретного суб’єкта, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин.

Велика Палата заперечила доводи скаржника про порушення судами попередніх інстанцій правил юрисдикції та вважає, що суди, вирішуючи спір у порядку господарського судочинства, не порушили норм процесуального права та, відповідно, дотримались правил предметної та суб’єктної юрисдикції. Так, предметом позову є стягнення збитків, що належить до сфери приватноправових відносин. За суб’єктним складом спір також є приватноправовим, оскільки сторонами спору є суб’єкт господарювання та орган місцевого самоврядування, який діє як представник власника у приватноправових земельних відносинах, а не як суб’єкт владних повноважень.

/постанова ВС від 20.09.2018 р. у справі № 925/230/17/

________________
За матеріалами
правових позицій Верховного Суду  щодо юрисдикції спорів та порушення норм матеріального права