Новости

Судебная практика: ВС о прекращении с 06.07.95 г. действия Указа Президента Украины «О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности»

16.10.2020 / 11:20

Об’єктивна сторона обох порушень, як визначеного абзацом третім ст. 1 Указу, так і визначеного п. 1 частини першої ст. 17 Закону про РРО, фактично полягає в одних і тих самих діях.

Метою постановлення Указу було врегулювання відносин щодо належного обліку готівкових операцій суб’єктами підприємницької діяльності, які до цього не були належним чином урегульовані іншими законодавчими актами, а термін його дії обмежувався прийняттям цього Закону.

Оскільки внаслідок прийняття Закону про РРО ці правовідносини врегулював законодавчий орган, то Указ припинив дію як у частині визначення складу такого правопорушення як неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки, так і в частині встановлених за таке правопорушення санкцій, його положення уже не могли застосовуватися.

Йдеться про незастосовність до спірних правовідносин положень абзацу третього ст. 1 Указу, а також про неможливість їх застосування в правовідносинах, що виникли після набрання чинності Законом про РРО.

/постанова ВС від 20.05.2020 р. у справі № 1340/3510/18/

_________________
За матеріалами
правових позицій Верховного Суду  щодо юрисдикції спорів та порушення норм матеріального права