Новости

Судебная практика: ВС о последствиях несвоевременного или не в полном объеме перечисления суммы налогового обязательства по вине банка плательщика

16.10.2020 / 12:40

Саме у платника податків, а не у відповідного державного органу існували договірні відносини із банком. Цей банк надавав платнику податків відповідні банківські послуги як контрагент за господарським договором про банківське обслуговування. Позивач був вільний у виборі відповідного контрагента (банку) для здійснення зберігання та переказів його коштів. Тому невиконання своїх обов’язків банком-контрагентом належить до комерційних ризиків позивача та не може бути перекладене на державу.

З огляду на несплату в установлений строк позивачем самостійно визначеної суми грошового зобов’язання та, відповідно, утворення податкової заборгованості, податковий орган правомірно застосував податкову заставу. Виходячи з наявності у позивача податкової заборгованості зі сплати самостійно визначеної суми грошового зобов’язання у ДПІ немає підстав для внесення до інформаційних систем органів доходів і зборів даних про належне виконання позивачем податкового зобов’язання.

Отже, у разі несвоєчасного або перерахування не в повному обсязі суми податкового зобов’язання з вини банку платника такий платник звільняється від фінансової відповідальності у вигляді штрафу та/або пені, але не звільняється від обов’язку сплатити в повному обсязі податкове зобов’язання.

/постанова ВС від 01.07.2020 р. у справі № 804/4602/16/

_________________
За матеріалами
правових позицій Верховного Суду  щодо юрисдикції спорів та порушення норм матеріального права