Новости

Ежегодный основной отпуск: как его продолжительность зависит от категории работников?

19.10.2020 / 11:00

Уповноваженим ВРУ з прав людини роз'яснено питання тривалості щорічної основної відпустки для деяких категорій працівників.


Яка тривалість щорічної основної відпустки?

Відповідно до частини першої статті 75 КЗпП України та частини першої статті 6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Для деяких категорій працівників може бути передбачена інша тривалість щорічної основної відпустки. Відповідно до положень статті 6 Закону України «Про відпустки» тривалість щорічної основної відпустки складає:

24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів для промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин;

28 календарних днів незалежно від стажу роботи для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче;

24 календарних дні із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи 2 роки і більше в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150 метрів;

28 календарних днів для працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв за Списком робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України;

30 календарних днів для воєнізованого особовому складу гірничорятувальних частин;

24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів для невоєнізованих працівників гірничорятувальних частин;

30 календарних днів для осіб з інвалідністю I і II груп;

26 календарних днів для осіб з інвалідністю III групи;

31 календарний день для осіб віком до вісімнадцяти років;

сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу. Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджується Кабінетом Міністрів України;

56 календарних днів для керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України.

Якими спеціальними законами України гарантується право на щорічну основну відпустку та її тривалість?

Тривалість щорічної основної відпустки для працівників може установлюватися іншими актами законодавства. Зокрема, тривалість щорічної основної відпустки надається:

державним службовцям – 30 календарних днів (стаття 57 Закону України «Про державну службу»);

прокурору – 30 календарних днів (частина перша статті 82 Закону України «Про прокуратуру»);

суддям – 30 робочих днів (частина перша статті 136 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»);

поліцейським – 30 календарних днів (частина друга статті 93 Закону України «Про Національну поліцію»);

військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби – 30 календарних днів (частина перша статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»);

особам рядового і начальницького складу цивільного захисту – 30 календарних днів (частина друга статті 129 Кодексу цивільного захисту України);

посадовим особам місцевого самоврядування – 30 календарних днів, (частина 5 статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»);

народному депутату – 45 календарних днів (частина 8 статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України»);

працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу: у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення – 44 календарні дні; у зоні гарантованого добровільного відселення – 37 календарних днів; у зоні посиленого радіоекологічного контролю – 30 календарних днів. (частина перша статті 47 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

працівникам протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за хворими на туберкульоз та/або прибирання приміщень, у яких перебувають такі хворі – 36 календарних днів (частина перша статті 23 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз»).