Новости

Судебная практика: ВС об участии специалиста органа государственного финансового контроля в проверке, проводимой правоохранительными органами

21.10.2020 / 08:45

Позов комунальної установи до Державної аудиторської служби про визнання протиправними дій щодо прийняття рішення про виділення працівника як спеціаліста за зверненням старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні не може бути розглянутий за правилами жодного судочинства. Незгода особи із залученням спеціаліста під час досудового розслідування в межах кримінального провадження може бути висловлена в цьому провадженні. Вимога про визнання протиправними дій Державної аудиторської служби щодо виділення її службової особи як спеціаліста для участі в перевірці з питань дотримання законодавства у кримінальному провадженні не може розглядатися за правилами адміністративного судочинства. Оскаржувані дії не створюють безпосередньо для нього будь-яких правових наслідків, а тому ці правовідносини не породжують виникнення публічно-правового спору, який віднесений до юрисдикції адміністративного суду.

Ураховуючи те, що позивач не є учасником кримінального провадження, оскаржувані дії не породжують права на захист, тобто права на звернення до суду з позовом. Поняття «спір, який не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства» слід тлумачити в ширшому значенні, тобто як поняття, що стосується тих спорів, які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, і тих, які взагалі не підлягають судовому розгляду.

/постанова ВС від 20.03.2019 р. у справі № 808/3230/17/

_____________
За матеріалами правових позицій Верховного Суду  щодо юрисдикції спорів та порушення норм матеріального права